วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ยิ่งใหญ่ใจกลางทุ่งกุลา 16-20 ธันวาคมนี้ 2565 นี้ มีนัดกันที่ งานปลาไหล ชุมพลบุรี สุรินทร์ เด้อ

 ชุมพลบุรี ปีนี้จัดใหญ่ งานปลาไหล ข้าวใหม่ปลามัน 

พร้อมกันม่วน หรือยังครับ
16-20 ธันวาคมนี้ มีนัดกันที่ งานปลาไหล ชุมพลบุรี สุรินทร์ เด้อ

ขอเชิญเที่ยวงาน ส่งเสริมประเพณี
เทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิและงานกาชาด
ประจำปี 2565

เทศบาลตำบลชุมพลบุรี ได้กำหนดจัดงาน “ส่งเสริมประเพณี เทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิ และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๕” ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอชุมพลบุรี
เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การแสดงนิทรรศการตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำเสนอและประชาสัมพันธ์ของดีเมืองชุมพลบุรี และกิจกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์กำหนดการจัดงาน
“ส่งเสริมประเพณีเทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิ และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๕”
วันที่ ๑๖- ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕
ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
๐๘.๓๐ น. -เยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยวนวัตวิถีอำเภอชุมพลบุรี/เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP เช่น ผ้าไหม ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ปลาไหล เป็นต้น
๐๙.๐๐ น. -ประกวดข้าวหอมมะลิ
๑๐.๐๐ น. -ประกวดผ้าไหม
๑๕.๐๐ น. -ชมการแสดงหมอลำพื้นบ้าน(เทศบาลตำบลชุมพลบุรีรับผิดชอบ) ณ เวทีกลาง
๒๐.๐๐ น. -ชมการแสดงคอนเสิร์ต แอน อรดี
ณ เวทีหน้าโรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี
วันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕
๑๐.๐๐ น. -ขบวนแห่ทุกขบวน พร้อมกัน ณ หน้าโรงพยาบาลชุมพลบุรี
๑๑.๐๐ น. -ชมขบวนแห่ประเพณีเทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิ และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันงดงาม ประกอบด้วย
๑. รถขบวนปราสาทตกแต่งด้วยเมล็ดข้าวหอมมะลิ
๒. รถขบวนวิถีชีวิต
๓. ขบวนฟ้อนรำ
๔. ขบวนวัฒนธรรมประเพณี
๕. ขบวนรณรงค์
๖. ขบวนแฟนซี
๑๗.๐๐ น. -พิธีเปิด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
-ชมการแสดงประกอบพิธีเปิดงาน โดยโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
-เยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยวนวัตวิถีอำเภอชุมพลบุรี/เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP เช่น ผ้าไหม ข้าวหอมอินทรีย์ ปลาไหล เป็นต้น
๑๘.๐๐ น. -การประกวดเทพีปลาไหล ณ เวทีกลลาง
๒๐.๐๐ น. -ชมการแสดงหมอลำคณะคำผุนร่วมมิตร ณ เวทีหน้า
สภ.ชุมพลบุรี
วันที่อาทิตย์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕
๐๘.๐๐ น. -เยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยวนวัตวิถีอำเภอชุมพลบุรี/เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP เช่น ผ้าไหม ข้าวหอมอินทรีย์ ปลาไหล เป็นต้น
๐๙.๐๐ น. -ชมการแข่งขันการจับปลาไหล (ประเภททีม บุคคล และนานาชาติ)
-ชมการประกวดปลาไหล (ปลาไหล ใหญ่ ยาว หนัก)
๑๕.๐๐ น. -ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น “เดินแบบผ้าไหม”
๒๐.๐๐ น. -ชมคอนเสิร์ต TOP มอซอ
ณ เวทีหน้าโรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี
-ชมการแข่งขันชกมวยไทย ณ เวทีหน้า สภ.ชุมพลบุรี
วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕
๐๘.๐๐ น. -เยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยวนวัตวิถีอำเภอชุมพลบุรี/เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP เช่น ผ้าไหม ข้าวหอมอินทรีย์ ปลาไหล เป็นต้น
๑๐.๐๐ น. -การประกวดอาหารสูตรเด็ดจาดปลาไหล, ประกวดสำหรับอาหาร
-การแข่งขันตำส้มตำลีลา
-การแข่งขันผัดหมี่โบราณ
๑๕.๐๐ น. -ชมชุดการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโปงลาง
(ร.ร.ลำพลับพลาวิทยาคาร) ณ เวทีกลาง
๒๐.๐๐ น.
-ชมคอนเสิร์ต จ๊ะ คันหู
ณ เวทีหน้าโรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี
-ชมการแข่งขันชกมวยไทย ณ เวทีหน้า สภ.ชุมพลบุรี

วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕
๐๘.๓๐ น. -เยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยวนวัตวิถีอำเภอชุมพลบุรี/เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP เช่น ผ้าไหม ข้าวหอมอินทรีย์ ปลาไหล เป็นต้น
๑๓.๐๐ น. -ชมการแข่งขันตำข้าวโบราณ
-ชมการแข่งขันหุงข้าวโบราณ
๑๕.๐๐ น. -ชมชุดการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นหมอลำ
(ร.ร.โพนทองวิทยาคม) ณ เวทีกลาง
๑๘.๐๐ น. -กิจกรรมงานกาชาด งานราตรีสัมพันธ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี


ชมภาพวีดีโอได้ที่นี่


อัครเดชา ฮวดคันทะ 
ททท.สำนักงานสุรินทร์ 
รายงาน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น