วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

บันทึกสถิติ Guinness World Records พับตุ๊กตาช้างมากที่สุดในโลก จากผ้าพื้นเมือง 9,010 ตัว

 


Press Release ฉบับ พิเศษ พฤศจิกายน 2565

สุรินทร์ สร้างกระแสความยิ่งใหญ่ บันทึกสถิติให้โลกจดจำ ผ่านการบันทึกสถิติ  Guinness World Records   พับตุ๊กตาช้างมากที่สุดในโลก จากผ้าพื้นเมือง 9,010 ตัว

          จังหวัดสุรินทร์ เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป ของนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศในนาม “สุรินทร์ ถิ่นช้างใหญ่ ”เนื่องจากสุรินทร์มีกลุ่มผู้เลี้ยงช้างที่เรียกตัวเองว่า “กูย” หรือ “กวย” มีความชำนาญในการจับช้างมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน จนกลายเป็นวิถีชีวิตความผูกพันระหว่างคนกับช้าง ที่สืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน นั่นคือหมู่บ้านช้างบ้านตากลาง    และหมู่บ้านใกล้เคียง ใน ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เป็นชุมชนเลี้ยงช้าง ที่ทำเป็นเป็นอาชีพเสริม นอกจากการทำนา ทำไร่ และเลี้ยงช้างเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้าน เสมือนช้างเป็นหนึ่งในบุคคลในครอบครัว จนเป็นที่รู้จักกันในนาม หมู่บ้านช้าง จังหวัดสุรินทร์  และเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2505 ครม. มีมติเห็นชอบให้ งานช้างสุรินทร์ เป็นงานประจำปีของชาติ  โดยให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงาน การจัดงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์

          นางสาวสุชารัตน์ แสงอรุณ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานสุรินทร์  กล่าวว่า นอกจากจังหวัดสุรินทร์ จะมีช้างที่เป็นสัญลักษณ์และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งใน และต่างประเทศแล้ว สุรินทร์ ยังมีผ้าไหมพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นมีมูลค่าความงดงาม ในดินแดนแห่งนี้ มากกว่าร้อยสี พันลาย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่นักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือนจังหวัดสุรินทร์จะได้ครอบครองซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกให้กับบุคคลต่างๆที่เป็นที่รักและเคารพนับถือ อีกทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ถึงอัตลักษณ์อันโดดเด่นของผ้าไหมสุรินทร์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เป็นการกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์  รวมทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เกิดรายได้หมุนเวียนในพื้นที่  

          ในการจัดงาน มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2565 วันที่ 9-20 พ.ศ. 2565 นี้ จะเพิ่มกิจกรรมใหม่ที่เป็นการสร้างการรับรู้ในสินค้าที่โดดเด่นและเป็นแม่สำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์        โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม บันทึกสถิติโลก Guinness World Records’ ผ่านการพับตุ๊กตาช้าง ที่เป็นสัตว์สัญลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ จากผ้าพื้นเมืองสุรินทร์ โดยคนสุรินทร์ มากถึง 9,010 คน    รวมพลคนพับช้าง วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามแสดงช้าง อ.เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

          เวลา 12.30 น. ทำการฝึกซ้อมพับตุ๊กตาช้าง

          เวลา 15.00 น. เริ่มการบันทึกสถิติ กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด (Guinness World Records)       ผ่านการพับตุ๊กตาช้างจากผ้าพื้นเมืองสุรินทร์  ซึ่งนับได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ที่อยากชวนให้ทุกท่าน เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ และเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจผู้พับตุ๊กตาช้างในครั้งนี้ด้วย

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

                    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ Facebook TATsurin   044514447-8

                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  Facebook  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 044-515-975

 

 

 


 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

จังหวัดสุรินทร์ กำหนดจัดงาน มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ครั้งยิ่งใหญ่ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 9-20 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งมีการจัดกิจกรรมที่เป็น Highlight สำคัญ เช่น การจัดการแสดงช้างที่ยิ่งใหญ่อลังการ ในวันที่ 19 และ 20 พฤศจิกายน 2565 มีรอบการแสดงทั้งรอบเช้า เริ่มเวลา 08.00 -12.00 น.  และรอบค่ำ เริ่มเวลา 18.00 น.-21.00 น. การจัดกิจกรรมนำช้างเข้าเมืองเลี้ยงอาหารช้าง แบบบูฟเฟ่ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นอกจากนี้ยังได้ชื่นชมกับการแสดงศิลปวัฒนธรรม และการออกร้านนำเสนอสินค้าพื้นเมืองและของดีเมืองสุรินทร์ภายในงาน ทั้ง 11 วัน  และที่พลาดไม่ได้คือความยิ่งใหญ่ระดับโลก      ในการบันทึกสถิติ กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด ผ่านการพับตุ๊กตาช้าง จากผ้าพื้นเมืองสุรินทร์ โดยชาวสุรินทร์ กว่า 9,010คน