วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

เที่ยวศรีสะเกษ 2 วัน 1 คืน


***เที่ยวศรีสะเกษ 2 วัน 1 คืน***By  นางสาวมณีรัตน์ ปะละกัง นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

.............................................................................................................................................................................................................

เดินทางโดยรถส่วนตัว

เที่ยววันแรก

        08.00 น.        ออกเดินทางไปอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

        09.30 น.        ถึงผามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร 

                              ซึ่งอยู่บนเทือกเขาพนมดงรัก พรมแดนไทย-กัมพูชา

                              ถ่ายรูปกับทัศนียภาพบนหน้าผา ชมภาพสลักนูนต่ำเทพสามองค์

                              เชื่อว่าเป็นที่ซ้อมมือของช่างก่อนการแกะสลักจริงที่ปราสาทพระวิหาร

        10.00 น.        เดินทางไปวัดล้านขวด อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

        11.30 น.        ถึงวัดล้านขวด หรือวัดป่ามหาเจย์ดีแก้ว ชมสถาปัตยกรรมที่ประดับตกแต่งด้วยขวด

                              โดยฝีมือพระ-เณรในวัด และศรัทธาชาวบ้าน

        12.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

        13.30 น.        ไหวพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ "หลวงพ่อพระตาตน" ที่วัดสำโรงเกียรติ

                              พระพุทธรูปแบบขอม ปางสมาธิ ทำจากเกสรดอกไม้มงคลนานาชนิดผสมครั่ง

                              หรือยางชัน

        14.00 น.        บันทึกภาพน้ำตกสำโรงเกียรติ น้ำตกขนาดกลางที่มีต้นกำเนิดจากภูเขากันทุง

                              อยู่ในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าพนมดงรัก

        15.00 น.         เดินทางไปนำตกห้วยจันทร์ ถนนหลายเลข 2341

                              ระหว่างทางแวะถ่ายภาพทัศนียภาพอ่างเก็บน้ำห้วยทา

        17.00 น.        เข้าพักในรีสอร์ทกระทัดรัดในอำเภอขุนหาญ

เที่ยววันที่สอง

        08.00 น.        เดินทางไปอำเภอขุขันธ์

        09.00 น.        นมัสการหลวงพ่อโต ภายในพระอุโบสถวัดเขียนบูรพาราม ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้าน

                              คู่เมืองขุขันธ์ สร้างขึ้นสมัยกรุงธนบุรี เดิมเรียกว่า วัดเขมร

        10.00 น.        เยี่ยมชมการทำหัตถกรรมจักสานครุน้อยของกลุ่มหัตถกรรมบ้านสะอางเป็นสินค้า OTOP

                              เด่นของจังหวัดศรีสะเกษ

        12.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน

        13.30 น.        นมัสการพระแก้วเนรมิต ณ วัดบ้านลำภู พระพุทธรูปปางสมาธิเนื้อสัมฤทธิ์

        15.30 น.        ชมหัตถกรรมเกวียนน้อยที่บ้านใจดี และเครื่องจักสานผอบใบตาล ที่บ้านหนองก๊อก

        16.30 น.        ออกเดินทางกลับตัวเมืองศรีสะเกษ

        17.30 น.        เดินทางถึงที่พักในตัวเมืองศรีสะเกษ

***********************************************************************************************************************

  เดินทางโดย รถไฟ

                สามารถต่อรถโดยสารเพื่อเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษได้โดย 

                        1. รถเตอร์ไซต์รับจ้าง 

                        2. รถสามล้อ 

                        3. รถเเท็กซี่

                        4. รถตู้โดยสารประจำทาง

           ตารางเวลาการเดินทางรถไฟจาก กรุงเทพฯ ถึง ศรีสะเกษ


  ตารางเวลาการเดินทางรถไฟจาก ศรีสะเกษ ถึง กรุงเทพ ฯ

# สามารถตรวจสอบเวลาการเดินรถไฟ

        http://procurement.railway.co.th/checktime/checktime.asp

***********************************************************************************************************************

เดินทางโดย เครื่องบิน

          สามารถต่อรถโดยสารเพื่อเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษได้โดย 

                        1. รถเเท็กซี่

                        2. รถตู้โดยสารประจำทาง

         ตารางเวลาการเดินทางเครื่องบินจาก กรุงเทพฯ ถึง อุบลราชธานีตารางเวลาการเดินทางเครื่องบินจาก อุบลราชธานี ถึง กรุงเทพฯ

#สามารถตรวจสอบเวลาสายการบิน

*********************************************************************************************************************