วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ททท.สุรินทร์ขอเชิญชวนมาเอาบุญใหญ่ บวชนาคช้าง ที่เมืองสุรินทร์


                   จังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ การท่องเที่ยวยแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ อำเภอท่าตูม องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีบวชนาคช้าง ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2565 ณ วัดแจ้งสว่าง และศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์  เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับจังหวัดสุรินทร์สืบไป รวมทั้งส่งเสริมงานประเพณีบวชนาคช้างให้เป็นประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประเพณีบวชนาคช้าง ให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป 

กำหนดการจัดงานประเพณีบวชนาคช้าง ประจำปี 2565

    วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565
             เวลา  08.00 น.    - ลงทะเบียนนาคที่เข้าพิธีโกนผมนาค
             เวลา  08.30 น.    - พิธีโกนผมนาค 

    วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 
             เวลา  09.00 น.    - นาคและญาติพร้อมกัน ณ วัดแจ้งสว่าง/ถวายภัตตาคารอาหารเพล
             เวลา  09.30 น.    - ประกอบพิธีเซ่น ศาลปะกำ ณ ศูนย์คชศึกษา
             เวลา  13.00 น.    - นาคและญาติ / ขบวนแห่ทุกขบวน พร้อมกัน ณ บริเวณแนวถนน                                              ด้านข้างวัดแจ้งสว่าง
             เวลา  13.30 น.    - หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ พร้อมกันที่ศูนย์คชศึกษา                                                   (บริเวณจุดจอดรถใกล้ที่จำหน่ายตั๋ว)
                                         - ขบวนแห่ทุกขบวน เคลื่อนขบวนแห่นาคด้วยช้างไปยังวังทะลุ 
                                         - หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ แหละขบวนแห่ทุกขบวน
                                            เดินทางไปยังวังทะลุ
                                         - ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
              เวลา 14.30 น.    - พิธีเปิดงาน
                                         - นายอำเภอท่าตูม กล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยว
                                         - นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงาน                                                          วัตถุประสงค์ของการจัดงาน
                                         - ประธาน กล่าวเปิดงาน / ลั่นฆ้อง
                                         - พิธีเซ่นไหว้และขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลปู่ตา ณ วังทะลุ
                                         - เสร็จพิธี

    วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565
              เวลา  10.00 น.    - นาคที่เข้าร่วมอุปสมบทพร้อมกัน ณ วัดแจ้งสว่าง
              เวลา  13.00 น.    - พิธีอุปสมบทหมู่ ณ วัดแจ้งสว่าง

                                                             _____________________________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook: ททท.สำนักงานสุรินทร์ TAT Surin
ภาพ: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
พัฒนาข้อมูลโดย: นายปารเมศ วุฒิกุลศักดิ์สิทธิ์