วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ซแรย์ อทิตยา


ซแรย์ อทิตยา
                    หนึ่งในโลเคชั้นถ่ายรูปในจังหวัดสุรินทร์  ซแรย์ อทิตยา เป็นหนึ่งในโครงการพิเศษ 
นพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ที่ทรงตั้งพระทัยให้เป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรในพระดำริภายใต้การดูแลของ ‘โครงการเกษตรอทิตยาทร’ โดยวันนี้ทาง ททท.สำนักงานสุรินทร์ได้เก็บภาพบรรยากาศภายใน ซแรย์ อทิตยา ในช่วงเดือนมิถุนายน มาให้ได้รับชมกันครับ

 
ภาพ: นายปารเมศ วุฒิกุลศักดิ์สิทธิ์
พัฒนาข้อมูลโดย: นายปารเมศ วุฒิกุลศักดิ์สิทธิ์