วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563

รายชื่อสถานที่พัก จังหวัดศรีสะเกษ

 

รายชื่อสถานที่พักแรม จังหวัดศรีสะเกษ
ปี :  2563 จังหวัด :  ศรีสะเกษ ปรเภทที่พัก :  ทั้งหมด
        อำเภอ :  ทั้งหมด ระดับราคา :  ทั้งหมด
No. ประเภทที่พัก อำเภอ / เขต ระดับราคา ชื่อ จำนวน ห้องพัก ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
1 โรงแรม กันทรลักษ์ กลุ่ม 4 ลักษ์ลดา 74. 369 หมู่14 ซ. - ต. หนองหญ้าลาด อ. กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเกษ 33110 045 661 266 ,097-3340179,099-1164455   700 1,200
2 โรงแรม กันทรลักษ์ กลุ่ม 5 ขวัญยืน 20. 571 หมู่ 5  ซ. - ต. น้ำอ้อม อ. กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเกษ 33110 0 4566 1126 , 08 7873 8822   400 600
3 โรงแรม กันทรลักษ์ กลุ่ม 5 ประสบสุขวิลล์ 14. 131/35-36  ซ. - ต. น้ำอ้อม อ. กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเกษ 33110  0 4563 5157 , 0 4566 1085   300 500
4 โรงแรม กันทรลักษ์ กลุ่ม 5 เอส บี 35. 136 หมู่ 5 ซ. - ต. น้ำอ้อม อ. กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเกษ 33110 0 4566 3103, 093 9456404   350 500
5 โรงแรม กันทรลักษ์ กลุ่ม 5 ภูตะวัน 19. 213 หมุ่ 3 บ้านไฮ ซ. - ต. บ้านไฮ อ. กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเกษ 33110 0 4581 0657, 08 6663 0076   400 600
6 โรงแรม กันทรลักษ์ กลุ่ม 5 กันทรบุรีบูทิครีสอร์ท 8. 192  ซ. ม.11 ต. หนองหญัาลาด  อ. กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเกษ 33110 090 975 2408   400 500
7 โรงแรม ขุขันธ์ กลุ่ม 4 บ้านสวนศรีสุภาพ 6. 65 ม.2 บ้านสนวน ซ. - ต. ห้วยเหนือ อ. ขุขันธ์ จ. ศรีสะเกษ 33140 0 4567 1666, 08 7450 0008,    600 600
8 โรงแรม ขุนหาญ กลุ่ม 4 อมรเทพ 20. 133 หมู่4 ซ. - ต. สิ อ. ขุนหาญ จ. ศรีสะเกษ 33150 045 679 131   500 900
9 โรงแรม ขุนหาญ กลุ่ม 5 อมรเทพ โฮเต็ล 20. 113 ซ. - ต. สิ อ. ขุนหาญ จ. ศรีสะเกษ 33150 0 4567 9131   250 400
10 โรงแรม ขุนหาญ กลุ่ม 5 กระดังงาบูติก อินน์ 20. 2111 ซ. - ต. สิ อ. ขุนหาญ จ. ศรีสะเกษ 33150 045 962 607   450 600
11 โรงแรม เมืองศรีสะเกษ กลุ่ม 3 แกลเลอรี่ดีไซน์ 79. 1199 ซ. - ต. เมืองใต้  อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ 33000 045 611 999   1,200 5,900
12 โรงแรม เมืองศรีสะเกษ กลุ่ม 4 วิจิตรนครนอนพัก 25. - ซ. - ต. เมืองใต้ อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ 33000 0 4562 0123, 08 3747 8854   500 1,500
13 โรงแรม เมืองศรีสะเกษ กลุ่ม 4 พรหมพิมาน 184. 849/1 ซ. - ต. เมืองใต้ อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ 33000 0 4561 2677 , 0 4561 2696 , 0 4561 2150 0 4561 2271 600 1,500
14 โรงแรม เมืองศรีสะเกษ กลุ่ม 4 พรสิริ 51. 249 ซ. ศรีสุมังค์ 3 ต. โพธิ์ อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ 33000 093 501 9053   800 900
15 โรงแรม เมืองศรีสะเกษ กลุ่ม 4 ศรีลำดวน 60. 155/5 หมู่8 ซ. - ต. โพธ์ อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ 33000 0 4563 3600, 0 4564 4999 0 4581 0333 , 0 4563 3601 600 800
16 โรงแรม เมืองศรีสะเกษ กลุ่ม 4 ทีโฟร์ศรีสะเกษ 24. 1510/95  ซ. 8 ต. - อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ 33000 045-612-040, 093-5609333   550 1,000


17 โรงแรม เมืองศรีสะเกษ กลุ่ม 4 ศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมนาคาร 65. 319, หมู่ 7 ซ. - ต. โพธิ์ อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ 33000 045-810-432, 081-266-7689   600 1,800
18 โรงแรม เมืองศรีสะเกษ กลุ่ม 4 ภัฏฏะนันท์ 10. 285/8 หมู่11 ซ. - ต. หญ้าปล้อง อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ 33000 045 962 399   500 880
19 โรงแรม เมืองศรีสะเกษ กลุ่ม 5 ดิอิมเพรส 20. 1542/54  ซ. ซอยรื่นฤดี ต. - อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ 33000 045-960566, 089-0671766, 045-611923, 081-0671766   450 600
20 โรงแรม เมืองศรีสะเกษ กลุ่ม 5 ศรีสรีมายา 15. 89/9 ซ. วิจิตรนคร 4 ต. เมืองเหนือ  อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ 33000 093 349 1257   400 800
21 โรงแรม เมืองศรีสะเกษ กลุ่ม 5 เดอะเอสพี (The SP) 18. 1575 ซ. - ต. เมืองใต้ อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ 33000 0 4562 0903, 08 1333 4436, 08 6871 9719 0 4562 0904 420 420
22 โรงแรม เมืองศรีสะเกษ กลุ่ม 5 บ้านต้นไม้ 47. 43/25 หมู่6 ซ. - ต. หนองครก อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ 33000 0 4561 1563, 08 0477 7854   450 900
23 โรงแรม เมืองศรีสะเกษ กลุ่ม 5 กุลวดี 95. 270/5-20 หมู่8 ซ. - ต. น้ำคำ อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ 33000 089-7177293 045 614269 260 1,000
24 โรงแรม เมืองศรีสะเกษ กลุ่ม 5 เกษสิริ 85. 1102–05 ซ. - ต. เมืองใต้ อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ 33000 0 4561 4006-7 0 4561 4008 390 1,200
25 โรงแรม เมืองศรีสะเกษ กลุ่ม 5 บุญศิริ บูติกโฮเทล 63. 1191/3 ซ. - ต. เมืองเหนือ อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ 33000 0 4562 2222, 0 4562 2555 0 4562 2556 400 550
26 โรงแรม เมืองศรีสะเกษ กลุ่ม 5 เดอะ นอร์ธอีสต์ 70. 1619 ซ. - ต. เมืองใต้ อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ 33000 0 4561 5777 0 4561 5779 400 560
27 โรงแรม เมืองศรีสะเกษ กลุ่ม 5 บ้านแก้วเรือนขวัญ 74. 1478/1-30  ซ. - ต. เมืองใต้ อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ 33000 0 4564 3133-4, 08 5611 8814   350 550
รวมจำนวนห้องพัก  1,221.  ห้อง
28 รีสอร์ท กันทรลักษ์ กลุ่ม 4 กิ่งไผ่รีสอร์ท 9. 87/1 ซ. - ต. น้ำอ้อม อ. กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเกษ 33110 08 6024 8594   560 560
29 รีสอร์ท กันทรลักษ์ กลุ่ม 4 ภูลดารีสอร์ท 12. 222  ซ. ม.10 ต. หนองหญ้าลาด อ. กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเกษ 33110  087 879 7245   500 800
30 รีสอร์ท กันทรลักษ์ กลุ่ม 4 สบายใจรีสอร์ท 19. 2 หมู่3 ซ. - ต. หนองหญ้าลาด อ. กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเกษ 33110     500 500
31 รีสอร์ท กันทรลักษ์ กลุ่ม 5 กอแก้ว รีสอร์ท 12. 103 หมู่ 15 ซ. - ต. น้ำอ้อม อ. กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเกษ 33110 0 4566 2357   270 350


32 รีสอร์ท กันทรลักษ์ กลุ่ม 5 น้ำเย็นรีสอร์ท 19. 252 หมู่11 (ตรงข้ามกองพลทหารราบที่23)  ซ. - ต. หนองหญ้าลาด อ. กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเกษ 33110 0 4566 1365, 08 9627 0693, 08 9988 8428   400 600
33 รีสอร์ท กันทรลักษ์ กลุ่ม 5 หยกไม้รีสอร์ท 9. 18 หมู่ 12 ซ. - ต. เสาธงชัย อ. กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเกษ 33110 0 4592 4855, 08 0170 3252   350 350
34 รีสอร์ท กันทรลักษ์ กลุ่ม 5 กันทรลักษ์เฮ้าส์รีสอร์ท 12. 182 หมู่ 11 เยื้องโรงพยาบาลกันทรลักษ์ 500 เมตร ซ. ชากังลาว ต. หนองหญ้าลาด อ. กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเกษ 33110 08-3385-0067, 08-0612-0047 , 08 9844 5238   350 400
35 รีสอร์ท กันทรลักษ์ กลุ่ม 5 อาร์ซีรีสอร์ท 11. 351 หมู่ 2 บ้านหนองหญ้าลาด ซ. มีแววแสง ต. หนองหญ้าลาด อ. กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเกษ 33110 09-0823 6899   400 400
36 รีสอร์ท กันทรลักษ์ กลุ่ม 5 สบายดีรีสอร์ท 12. 110 หมู่ 18  ซ. - ต. ภูเงิน อ. กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเกษ 33110 08 6334 5876, 08 5842 8834, 086 3316697   250 600
37 รีสอร์ท กันทรลักษ์ กลุ่ม 5 ไอดินรีสอร์ท 10. 393 หมู่ 2 ซ. - ต. หนองหญ้าลาด อ. กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเกษ 33110 0 4566 2829, 08 5775 3597   400 400
38 รีสอร์ท กันทรลักษ์ กลุ่ม 5 วังชมภูรีสอร์ท 40. 77 หมู่7 ซ. - ต. เวียงเหนือ อ. กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเกษ 33110 0 4566 1999, 08 7262 4555   400 900
39 รีสอร์ท กันทรารมย์ กลุ่ม 5 บ้านไร่ภูพิงค์รีสอร์ท 10.  218 ม.6 บ.ภูเงิน  ซ. - ต. ภูเงิน  อ. กันทรารมย์ จ. ศรีสะเกษ 33110 081-9999935   400 400
40 รีสอร์ท กันทรารมย์ กลุ่ม 5 วิจิตรารีสอร์ท 14. 2/4 หมู่3 ซ. - ต. ดูน อ. กันทรารมย์ จ. ศรีสะเกษ 33130 08 9993 6221 , 08 1667 6198 - 250 400
41 รีสอร์ท ขุขันธ์ กลุ่ม 4 สวัสดีรีสอร์ท 60. 79/1 หมู่5 ซ. - ต. นิคมพัฒนา อ. ขุขันธ์ จ. ศรีสะเกษ 33140 08 1924 3427,08 1100 6252,08 6450 1840   500 1,000
42 รีสอร์ท ขุขันธ์ กลุ่ม 5 ระเบียงน้ำ รีสอร์ท 31. 82 หมู่ 9 บ้านหนองปิงปอง ซ. - ต. ดองกำเม็ด อ. ขุขันธ์ จ. ศรีสะเกษ 33140 08 9965 4541, 08 6873 1023, 0 4567 1679, 0 4567 1763   400 600
43 รีสอร์ท ขุขันธ์ กลุ่ม 5 บ้านบึงรีสอร์ท 26. 167 หมู่11 ซ. - ต. ดองกำเม็ด อ. ขุขันธ์ จ. ศรีสะเกษ 33140 08 3965 6344 - 300 350
44 รีสอร์ท ขุนหาญ กลุ่ม 4 พงษ์สินรีสอร์ทแอนด์เรสเตอรองท์ 3. 379 หมู่ 4 บ้านพราน ซ. - ต. พราน อ. ขุนหาญ จ. ศรีสะเกษ 33150 08-8375 5199, 08-4701 3129   600 600
45 รีสอร์ท ขุนหาญ กลุ่ม 5 เรือนไม้สักรีสอร์ท 21. 214 หมู่3 ซ. - ต. สิ อ. ขุนหาญ จ. ศรีสะเกษ 33150 0 4567 9190, 08 6875 5395 0 4567 9190 150 600


46 รีสอร์ท ขุนหาญ กลุ่ม 5 พีซพูลรีสอร์ท 12. 281 ม4 บ้านโนนสว่าง ซ. - ต. สิ อ. ขุนหาญ จ. ศรีสะเกษ 33150 087-5083617, 081-879-5822   400 750
47 รีสอร์ท ภูสิงห์ กลุ่ม 5 นิวัตรนคร รีสอร์ท 13. 194 หมู่8 ซ. - ต. ไพรพัฒนา อ. ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ 33140 08 1470 2859   190 450
48 รีสอร์ท เมืองศรีสะเกษ กลุ่ม 4 บ้านสวนราชาวดี 5. 1407/16-20  ซ. อุบล18 ต. เมืองใต้ อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ 33000 089 9255793 045 620249 700 900
49 รีสอร์ท เมืองศรีสะเกษ กลุ่ม 4 คุ้มล้านนาแอนด์คาเฟ่ 10. 409 ซ. - ต. หนองไผ่  อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ 33000 081-8787224   600 1,290
50 รีสอร์ท เมืองศรีสะเกษ กลุ่ม 5 เฟิร์ส การ์เด้นโฮม 12. 76/1 ซ. - ต. หญ้าปล้อง อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ 33000 0 4561 2613, 08 1876 5145 0 4561 2613 350 400
51 รีสอร์ท เมืองศรีสะเกษ กลุ่ม 5 บ้านต้นน้ำรีสอร์ท 6. 19 หมู่13 ซ. - ต. น้ำคำ อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ 33000 08 1269 4679 - 350 450
52 รีสอร์ท เมืองศรีสะเกษ กลุ่ม 5 ชายทุ่งรีสอร์ท 16. 91 หมู่5 ซ. - ต. หนองครก อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ 33000 08 4605 8881   350 500
53 รีสอร์ท เมืองศรีสะเกษ กลุ่ม 5 แก้วขวัญรีสอร์ท 30. 129 หมู่7บ้านดอนกลาง ซ. - ต. หนองครก อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ 33000 08 6450 1859, 08 0164 6834   450 650
54 รีสอร์ท เมืองศรีสะเกษ กลุ่ม 5 เฟิสท์การเด้นโฮม 16. 76/1  ซ. สามัคคี 2 ถนนศรีสะเกษ - อุทุมพร ต. หญ้าปล้อง อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ 33000 094-5155166   350 550
55 รีสอร์ท เมืองศรีสะเกษ กลุ่ม 5 บ้านใหม่รีสอร์ท 25. 77 หมู่9 ซ. - ต. หนองครก อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ 33000 08 7253 9323, 08 7779 9371 - 120 500
56 รีสอร์ท ราษีไศล กลุ่ม 5 ราษี รีสอร์ท 10. 73 หมู่15 ซ. - ต. เมืองคง อ. ราษีไศล จ. ศรีสะเกษ 33160 0 4568 1223, 08 7243 0527 0 4568 1223 200 400
57 รีสอร์ท ราษีไศล กลุ่ม 5 เพ็ญศิริรีสอร์ท 24. 10 หมู่2 ซ. - ต. เมืองคง อ. ราษีไศล จ. ศรีสะเกษ 33160 0 4568 2374   400 500
58 รีสอร์ท อุทุมพรพิสัย กลุ่ม 5 พี เอส รีสอร์ท 18. 96 หมู่ 8 ซ. - ต. สระกำแพงใหญ่ อ. อุทุมพรพิสัย จ. ศรีสะเกษ 33120 08 9227 2213, 0 4569 1099   300 300
59 รีสอร์ท อุทุมพรพิสัย กลุ่ม 5 ชินบุรี รีสอร์ท 24. 234 หมู่2 ซ. - ต. สำโรง อ. อุทุมพรพิสัย จ. ศรีสะเกษ 33120 0 4569 1156 - 350 350
60 รีสอร์ท อุทุมพรพิสัย กลุ่ม 5 อรอนงค์รีสอร์ท 17. 102 หมู่ 8  ซ. - ต. สระกำแพงใหญ่  อ. อุทุมพรพิสัย จ. ศรีสะเกษ 33120 081-9107046, 089-012-7059   350 800

61 เกสท์เฮ้าส์ กันทรลักษ์ กลุ่ม 4 กระแชงใหญ่ เกสเฮ้าส์ 6. 53 ซ. - ต. กระแชง อ. กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเกษ 33110 045 810507, 08 6164 5648, 08 9581 4520 045 810594, 045 810507 500 500
62 เกสท์เฮ้าส์ ขุนหาญ กลุ่ม 4 ชาลีเกสท์เฮาส์ 2. หมู่ 10 บ้านใหม่พัฒนา ซ. - ต. สิ อ. ขุนหาญ จ. ศรีสะเกษ 33150 0 4563 7132 , 08 9719 4282   500 600
รวมจำนวนห้องพัก  8.  ห้อง
63 เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ เมืองศรีสะเกษ กลุ่ม 5 ตุ้ม โฮม เพลส 24. 212 ซ. - ต. เมืองเหนือ อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ 33000 0 4561 4999, 08 6663 3731   400 400
64 เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ เมืองศรีสะเกษ กลุ่ม 5 บ้านแมกไม้ 40. 273/80 หมู่8 ซ. - ต. โพธิ์ อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ 33000 0 4561 4315, 08 9949 8363 0 4561 4315 350 400
รวมจำนวนห้องพัก  64.  ห้อง
65 อพาร์ทเมนท์/แมนชั่น เมืองศรีสะเกษ กลุ่ม 5 พีเคแมนชั่น 10. 1561/2 (ข้างห้างซุ่นเฮงพลาซ่า);  ซ. - ต. เมืองใต้ อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ 33000 0 4561 2929,0 4562 0766 0 4561 2929 200 280
66 อพาร์ทเมนท์/แมนชั่น เมืองศรีสะเกษ กลุ่ม 5 ครัวเธียร์แมนชั่น 39. 1490/6-7 ซ. - ต. เมืองใต้ อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ 33000 0 4561 1596, 0 4561 2033, 0 4561 2034 0 4561 2034 250 500
67 อพาร์ทเมนท์/แมนชั่น เมืองศรีสะเกษ กลุ่ม 5 สังฆพรหม เรสซิเดนซ์ 8. ทางเข้าหมู่บ้านวาสนานิเวศน์ ซอย.2/1 บ้านโนนสำนัก หมู่ที่ 8 ซ. - ต. หญ้าปล้อง อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ 33000 09 1016 8964, 08 1879 9199   400 400
รวมจำนวนห้องพัก  57.  ห้อง
68 โฮมสเตย์/เรือนพักแรม ไพรบึง กลุ่ม 5 โฮมสเตย์รีสอร์ท 8. 121 บ้านชำแระ ซ. - ต. สำโรงพลัน อ. ไพรบึง จ. ศรีสะเกษ 33180 08 1600 1989   400 1,000

As of : 27 OCT 2020 10:03:26  (Last updated : 26 OCT 2020 11:05:18)

รายชื่อห้องพัก จังหวัดสุรินทร์

 โรงแรมและที่พักจังหวัดสุรินทร์

อำเภอเมืองสุรินทร์

ลำดับที่

ชื่อโรงแรม

เบอร์

1

โซริน บูทีคโฮเทล

Sorin Boutique Hotel

044-060188   

2

ทองธารินทร์

Thong Tarin   

0 4451 4281 - 8       

3

สุรินทร์ มาเจสติก

Surin majestic 

0 4471 3980 - 83     

4

สลีฟ โฮเทล     

Slive Hotel

044 060 322  

5

วันฟู โฮเทล     

Onefu Hotel

044-041054-5 / 081-6644961

6

เซเว่นบีบูติค โฮเทล       

Seven bee boutique Hotel

089-3555-777

7

เดอะวูด สุรินทร์ 

The Wood Hotel

063-0237999 

8

เดอะ เกรซ เรซซิเดนท์

The Grace Residence 

0 4451 2164-5

9

โรยัล โฮม       

Royal Home

08 9627 6172

10

ฮ็อปอินน์ สุรินทร์

Hop Inn Surin 

044-512397   

11

เคทีไนท์

K T Night

044-515966,093 454 7007   

12

บ้านตะวันฉาย

Baan Tawanshine      

0 4453 8881  

13

อารีน่า

Arena 

044 141 555, 08 1790 2299 

14

มายเฮ้าส์

My House      

0 4451 8704-5

15

มาติน่า 

Matina

0 4471 3555  

16

เมมโมเรียล

memorial      

0 4451 1288 , 0 4451 1637  

17

มณีโรจน์         

Maneerote Hotle Surin

0 4451 4569  

18

เพชรเกษมแกรนด์        

Petchkasem Grand Hotel

0 4451 1274 ,0 4451 1740   

19

นิว โฮเทล       

New Hotel

044 511341, 0 4451 1322    

20

เกษมการ์เด้น

Kasem Hotel Surin    

0 4415 3078-9, 08 9625 5777        

21

กรุงศรีโฮเต็ล    

Krungsri Hotel

0 4451 1037, 0 4451 3137   

22

เดอะแฟนท์      

The Phant Hotel

044-514513   

23

ล้านช้าง

Lan Chang

044-041540   

24

เฉลิมลักษณ์

Chalerm Lak

088-5815608 

25

เดอะ วัน เพลส ปราสาท

The One Place Prasart

0 4453 2600, 08 9957 6000 

26

ดิ ไอวอรี่ เรสซิเดนซ์      

The Ivory Residence  

0 4471 4040, 08 4479 9944 

27

มูลนิธิพัฒนาอีสาน

Phattana E-san Fundation     

0 4450 1048  

28

บ้านพักอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง

Huay Saneng Homestay

0 4451 1966, 0 4414 2588, 0 4414 2591    

29

บ้านต้นไม้       

Baan Tonmai Hotel

0 4471 3939, 08 9948 4181 

30

บ้านเจริญสุข รีสอร์ท

Baanjarernsuk Resort 

0 4451 4649, 08 8715 5465 

31

เลอเบียง รีสอร์ท

Lerbiang Resort

08 1732 4615, 08 1760 4087

32

บ้านนา พฤกษา รีสอร์ท

Baanna Phruksa Resort         

0 4414 0817, 08 7875 2084 

33

เอส ซี โฮมสเตย์ 

S C Homestay

08 7457 8875

34

แสนสบาย เพลส

Sansabai  Place

0 4453 0228, 08 2370 0666 

35

สวนป่ารีสอร์ท

Suanpa Resort

0 4451 8222, 0 44 558 664,08 1390 0144   

36

เจ้าสัวรีสอร์ท    

Jao Sua Resort

065-4232993 , 0 4451 8431 

37

ช้างเผือกรีสอร์ท 

Chang Puak Resort

0 4453 0705, 08 3100 0104, 08 7377 6994 

38

ต้นคูณรีสอร์ท

Tonkoon Resort        

044-060519,089-7228690    

39

รุ่งตะวันรีสอร์ท  

Rungtawan Resort

0 4453 1896  

40

สบายดีรีสอร์ท  

Sabaidee Resort

0 4471 3813  

41

ช้างรีสอร์ท      

Chang Resort

0 4453 1434  

42

จิตต์สวัสดิ์รีสอร์ท

Chitsawat Resort       

0 4453 9531, 08 3284 9411 

43

อินเลิฟ@สุรินทร์

Inlove@surin Resort

0 4451 2779, 08 8710 6655 

44

ชมทะเลโฮมสเตย์

Chom Talea Homestay

08 8472 3088, 08 802 7111 

45

บ้านณรินน์ รีสอร์ท       

Baannarin Resort

08 3462 8259, 08 8365 4353, 08 0004 9796

46

สวนปาล์มรีสอร์ท

Suanpalm Resort      

0 4451 9456-7

47

แคนารีสอร์ท    

Kaena Resort

088-582-9879, 080-165-8604

48

เภตรารีสอร์ท

Petra Resort   

093-481-3685, 091-130-9095

49

สุรินทรา รีสอร์ท

SurinTra Resort         

0 4451 4490, 08 8075 6851 

50

ดิ ออเรียนทอล เรสสิเดนท์

The Oriental Residence        

08 6259 6719, 09 3058 8275

51

บ้านสุรินทร์เหลา รีสอร์ท

Baan Surin Lhao Resort

044-530242 / 082-3195394  

52

ภิรมย์-อารีย์เกสท์เฮ้าส์

Aree Guest House     

0 4451 5140 , 0 4451 3234  

53

กฤษดา แกรนด์ พาเลส

Kritsda Grand Palace  

0 4471 3997-9

54

เดอะ ไลอ้อน เรสสิเด้นท์

The Lion Residence Surin     

0 4406 2502, 08 9717 6961 

55

สมายเฮ้าส์       

Smaile House

099-253-0467, 091-164-2428

56

ดิ ออร์คิด เรสซิเดนซ์

The Orchid Residence

         

0 4453 0101-3, 08 1955 6348        

57

ทวิน มาเจสติก แมนชั่น  

Majestic Twins Manssion

0 4471 4020-023, 08 2870 6533     

58

ธนันดา รีสอร์ท 

Thananda Resort

09 0615 9498 , 08 1499 9788        

59

กรีนวิว 

Green view Hotel

0 4451 9261 , 08 2331 9234

60

บ้านตฤณ 2     

Baantrin 2

0 4453 5211-2

61

แกรนด์ อพาร์ทเมนท์

Grand Apartment      

0 4451 3129, 0 4451 3353   

62

ฟอร์จูน แมนชั่น 

Fortune Mension

0 4406 0398,084-5545290   

63

เมโทร เรสซิเดนซ์

Metro Residence      

0 4451 8165-7

64

ดีเสมอโฮมสเตย์ 

Deesamer Resort

0 4451 5125, 08 9717 5689 

65

กระท่อมพฤกษา 

krathom Phruksa

0 4451 4724, 08 6649 4978 

66

โฮมสเตย์หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง

Thasawang Homestay

08 9630 3396, 08 4962 3439

 

 

อำเภอปราสาท

ลำดับที่

ชื่อโรงแรม

เบอร์

1

ทองเพกา

Thongpaeka Hotal     

0 4453 2555, 0 4453 2415   

2

ปราสาทธานี    

PrasartThanee

0 4455 1018  

3

ไรอัน รีสอร์ท    

Ryan Resort

08 4756 1520, 08 4320 0279

4

ร่มไทร รีสอร์ท  

Rom Sai Resort

08 9771 5340

5

พี เค รีสอร์ท

P K Resort     

0 4453 2322-3, 08 5202 2281        

6

สะเร็นบุรีรีสอร์ท

sarenburi Resort       

0 4455 2151-2, 09 3564 5201        

7

ปราสาททองโกลเด้นท์เฮาส์

Prasartthong golden house   

08 8704 2442

8

สวนอาหารพรนภา & รีสอร์ท

Phonnapa Resort      

044-532468, 081-9675482   

9

บัณฑิ์กวีร์ รีสอร์ท

Bunkawee Resort      

08 7879 8881, 08 1955 5869

10

อารีรีสอร์ท      

Aree Resort

08 1927 9259

11

ปราสาทรีสอร์ท

Prasart Resort 

0 4455 2048-9, 08 9845 9667        

12

สุรีย์ เกสท์เฮาส์

Suree Guest house    

0 4455 1222, 0 4455 2282, 08 3569 4794   

 

อำเภอสังขะ

ลำดับที่

ชื่อโรงแรม

เบอร์

1

มาลินี  

Malinee Hotel

093-3585066 

2

มณีสังขะ

Maneesangkha Hotel 

08 1669 8111

3

สวนใหม่ รีสอร์ท

Suanmai Resort

0 4457 2016  

 

อำเภอรัตนบุรี

ลำดับที่

ชื่อโรงแรม

เบอร์

1

ชมดาวรีสอร์ท   

Chomdaw Resort

08 5236 4033

2

บ้านครองขวัญรีสอร์ท

Baankrongkwan Resort

092-324-3660090-821-8816        

3

ทอฝันรีสอร์ท    

Torfun Resort

098-663-6007, 081-265-8257

4

รีสอร์ท 24 น.   

Resort 24

0 4459 9971, 08 0334 0632 

อำเภอท่าตูม

ลำดับที่

ชื่อโรงแรม

เบอร์

1

ศรีทองกุลริเวอร์ไซด์      

Srithongkulriverside Hotel

0 4459 1227, 08 9949 5475, 08 1879 1560 

2

แสนทวีสุขรีสอร์ท         

SaenThaweesuk Resort

08 5102 6328

3

ภาวิณีรีสอร์ท    

Pawinee Resort

044-591-188, 089-845-9547 

4

เอ็นพีวิวรีสอร์ท  

NP View Resort

089-5790156 

5

บัลลังก์ เกสต์เฮาส์

Banlang Guesthouse

0 4451 1685  

6

โอเอซิส

OASis Hotel

08 7263 4270

7

โฮมสเตย์บ้านตากลาง

Baantaklang Homestay

0 4414 5050, 08 1455 1970 

8

โฮมสเตย์บ้านตาทิตย์     

Baantatip Homestay

08 4833 8836, 08 5223 2485

9

โฮมสเตย์บ้านหนองบัว

Baannongbua Homestay       

08 1977 6680

 

อำเภอกาบเชิง            

ลำดับที่

ชื่อโรงแรม

เบอร์

1

มารวยบ้านพักเรือนไทย  

Maruay baanpak ruanthai Homestay

061-5642965, 091-4151226           

 

อำเภอศรีขรภูมิ           

ลำดับที่

ชื่อโรงแรม

เบอร์

1

บ้านลีลาวดี

Baanleelawadee Resort        

08 7017 2111

2

จามจุรี รีสอร์ท  

Jamjuree Resort

0 4456 0289, 08 9190 5156,

3

อินน์ธาราสุรินทร์

Inthara Surin

044-512331, 081-967-4628  

4

หนองหงส์       

Nong Hong Hotel

08 6876 4702

 

 

 

อำเภอชุมพลบุรี           

ลำดับที่

ชื่อโรงแรม

เบอร์

1

บ้านเหมือนฝัน รีสอร์ท   

Baanmuenfun Resort

08 6252 4951

2

โอเค รีสอร์ท    

OK Resort

083-841-4170

 

อำเภอสำโรงทาบ         

ลำดับที่

ชื่อโรงแรม

เบอร์

1

บ้านอาลึ โฮมสเตย์

Ban Arlu Home Stay

08 3126 0957, 08 7651 1542

2

เจเคพลูวิวล่า    

JK Pool Villa Resort

089-6565444,098 -2855969  

 

อำเภอเขวาสินรินทร์               

ลำดับที่

ชื่อโรงแรม

เบอร์

1

ณธษาบ้านสวนโฮมสเตย์

Nathasa Homestay    

061-6144795 

2

สุรินทร์ คันทรี ลอดจ์

Surin Contry  Lodge Resort

08-1822-9443

 

 

อำเภอสนม

ลำดับที่

ชื่อโรงแรม

เบอร์

1

เซราะกราวโฮมสเตย์      

Sroe ground homestay

089-842-2256

 รายชื่อสถานที่พักแรม  จังหวัดสุรินทร์  แยกตามกลุ่ม
ปี :  2563 จังหวัด :  สุรินทร์ ปรเภทที่พัก :  ทั้งหมด
        อำเภอ :  ทั้งหมด ระดับราคา :  ทั้งหมด
No. ประเภทที่พัก อำเภอ / เขต ระดับราคา ชื่อ จำนวน ห้องพัก ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
1 โรงแรม ท่าตูม กลุ่ม 5 ศรีทองกุลริเวอร์ไซด์ 33. - ซ. - ต. - อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์ 32120 0 4459 1227, 08 9949 5475, 08 1879 1560   450 750
2 โรงแรม ปราสาท กลุ่ม 5 ทองเพกา 43. 151 หมู่8 ซ. - ต. กังแอน อ. ปราสาท จ. สุรินทร์ 32140 0 4453 2555, 0 4453 2415 0 4453 2555 400 1,500
3 โรงแรม ปราสาท กลุ่ม 5 ปราสาทธานี 23. 507 (หน้าตลาดสด) ซ. - ต. กังแอน อ. ปราสาท จ. สุรินทร์ 32140 0 4455 1018   150 300
4 โรงแรม เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 2 โซริน บูทีคโฮเทล 40. 22/88   ซ. - ต. ในเมือง  อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000  044-060188   1,800 6,000
5 โรงแรม เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 2 ทองธารินทร์ 217. 60 ซ. - ต. ในเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 0 4451 4281 - 8 0 4451 1580 1,500 12,000
6 โรงแรม เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 3 สุรินทร์ มาเจสติก 72. 99 ซ. - ต. ในเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 0 4471 3980 - 83 0 4471 3979 1,200 4,500
7 โรงแรม เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 3 สลีฟ โฮเทล 36. 169   ซ. - ต.  ในเมือง  อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000  044 060 322   1,200 2,800
8 โรงแรม เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 4 วันฟู โฮเทล 44. 280/1 หมู่ 1 ซ. - ต. สลักได อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 044-041054-5 / 081-6644961 - 800 1,200
9 โรงแรม เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 4 เซเว่นบีบูติค โฮเทล 72. 77/7 หมู่13    ซ. - ต. ต.นอกเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 089-3555-777   700 2,000
10 โรงแรม เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 4 เดอะวูด สุรินทร์ 30. 9 ซ. เทศบาลบำรุง ต. ในเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 063-0237999   740 1,500
11 โรงแรม เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 4 เดอะ เกรซ เรซซิเดนท์ 45. 1/15 ซ. - ต. ในเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 0 4451 2164-5   550 1,500
12 โรงแรม เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 4 โรยัล โฮม  6. 62/1-2  ซ. - ต. ในเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 08 9627 6172   650 1,200
13 โรงแรม เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 4 ฮ็อปอินน์ สุรินทร์  79. 5/1   ซ. ปอยตังกอ ต. ในเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 044-512397 - 600 600
14 โรงแรม เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 4 เคทีไนท์ 24. 87 ซ. - ต. ในเมือง  อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 044-515966,093 454 7007   550 650
15 โรงแรม เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 5 บ้านตะวันฉาย 58. 286 ซ. - ต. ในเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 0 4453 8881   450 500
16 โรงแรม เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 5 สิริ โฮเต็ล 110. 279-281 ซ. - ต. ในเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 0 4451 2009 , 08 1877 4040 0 4451 4329 150 500

17 โรงแรม เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 5 อารีน่า 60. 88 หมู่7 ซ. ซอยสุรินทร์ - ศรีขรภูมิ กม.4 ต. สลักได อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 044 141 555, 08 1790 2299 0 4453 1333 350 400
18 โรงแรม เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 5 จอมสุรินทร์เพลซ 32. มหาวิทยาราชภัฎสุรินทร์ ซ. - ต. นอกเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 0 4451 2989 0 4451 2989 350 450
19 โรงแรม เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 5 มายเฮ้าส์ 20. 308/1 หมู่9 ซ. - ต. นอกเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 0 4451 8704-5   400 500
20 โรงแรม เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 5 ธนชัย 25. 60 ซ. - ต. ในเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 0 4451 1002   90 120
21 โรงแรม เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 5 อมรินทร์ 56. 235 ซ. - ต. ในเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 0 4451 3300-7   150 540
22 โรงแรม เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 5 มาติน่า 150. 227 บ้านระหาร ซ. พิชิตชัย ต. นอกเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 0 4471 3555 0 4471 3655 400 550
23 โรงแรม เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 5 เมมโมเรียล 52. 186 ซ. - ต. ในเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 0 4451 1288 , 0 4451 1637 0 4451 3944 380 450
24 โรงแรม เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 5 มณีโรจน์ 72. 11/1 ซ. ปอตังกอ ต. ในเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 0 4451 4569 0 4451 1542 450 500
25 โรงแรม เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 5 เพชรเกษมแกรนด์ 140. 104 ซ. - ต. ในเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 0 4451 1274 ,0 4451 1740 0 4451 4041 350 850
26 โรงแรม เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 5 นิว โฮเทล 94. 6-8(ใกล้สถานีรถไฟ) ซ. - ต. ในเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 044 511341, 0 4451 1322 044 511971 160 750
27 โรงแรม เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 5 เกษมการ์เด้น 32. 277 หมู่18 ซ. - ต. เฉนียง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 0 4415 3078-9, 08 9625 5777 0 4415 3071 450 2,000
28 โรงแรม เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 5 กรุงศรีโฮเต็ล 48. 15/10 (หน้าหอนาฬิกา) ซ. - ต. ในเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 0 4451 1037, 0 4451 3137 - 140 350
29 โรงแรม เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 5 เดอะแฟนท์ 51. 370  ซ. - ต. นอกเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 044-514513   400 1,000
30 โรงแรม เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 5 ล้านช้าง 90. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 186 ซ. - ต. นอกเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 044-041540   450 1,500
31 โรงแรม เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 5 เฉลิมลักษณ์ 50. 266/1 หมู่ 16  ซ. - ต. สลักได อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 088-5815608   400 500
32 โรงแรม เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 5 เดอะ วัน เพลส ปราสาท 20. 42 ม.3 ซ. - ต. บ้านพลวง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32140 0 4453 2600, 08 9957 6000   400 500

33 โรงแรม สังขะ กลุ่ม 4 มาลินี 40. 124 หมู่4 บ้านสังขะ ซ. - ต. สังขะ อ. สังขะ จ. สุรินทร์ 32150 093-3585066   550 1,100
34 โรงแรม สังขะ กลุ่ม 5 มณีสังขะ 60. 386 หมู่3 ซ. - ต. สังขะ อ. สังขะ จ. สุรินทร์ 32150 08 1669 8111   450 700
รวมจำนวนห้องพัก  2,024.  ห้อง
35 บ้านพักรับรอง บัวเชด กลุ่ม 1 สมรวิลล่า 6. 454 หมู่ 13 บ้านสันติสุข ซ. - ต. บัวเชด อ. บัวเชด จ. สุรินทร์ 32230 08 5907 8708   4,000 5,000
36 บ้านพักรับรอง เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 4 ดิ ไอวอรี่ เรสซิเดนซ์ 9. 80/8  ซ. - ต. ในเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 0 4471 4040, 08 4479 9944   500 800
37 บ้านพักรับรอง เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 4 มูลนิธิพัฒนาอีสาน 26. 100/1 (กม.14) ซ. - ต. ตาอ็อง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 0 4450 1048 0 4450 1049 600 800
38 บ้านพักรับรอง เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 5 บ้านพักอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง 80. โครงการชลประทานจังหวัดสุรินทร์ ซ. - ต. เฉนียง  อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 0 4451 1966, 0 4414 2588, 0 4414 2591  0 4414 2570, 0 4414 2580  130 180
รวมจำนวนห้องพัก  121.  ห้อง
39 รีสอร์ท กาบเชิง กลุ่ม 5 มารวยบ้านพักเรือนไทย 13. 188 หมู่14  ซ. - ต. ด่าน อ. กาบเชิง จ. สุรินทร์ 32210 061-5642965, 091-4151226   300 500
40 รีสอร์ท เขวาสินรินทร์ กลุ่ม 4 สุรินทร์ คันทรี ลอดจ์ 22. 47 บ้านห้วยรวี หมู่ 10 ซ. - ต. บึง อ. เขวาสินรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 08-1822-9443   600 600
41 รีสอร์ท ชุมพลบุรี กลุ่ม 4 บ้านเหมือนฝัน รีสอร์ท 5. 127 หมู่6 บ้านโคกเม็ก ซ. - ต. ศรีณรงค์ อ. ชุมพลบุรี จ. สุรินทร์ 32190  08 6252 4951   600 800
42 รีสอร์ท ชุมพลบุรี กลุ่ม 5 โอเค รีสอร์ท 8. 196 หมู่ 2  ซ. - ต. จอมพระ อ. ชุมพลบุรี จ. สุรินทร์ 32190 083-841-4170   400 500
43 รีสอร์ท ท่าตูม กลุ่ม 5 แสนทวีสุขรีสอร์ท 25. 116 ซ. - ต. เมืองแก อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์ 32120 08 5102 6328   350 700
44 รีสอร์ท ท่าตูม กลุ่ม 5 ภาวิณีรีสอร์ท  22. 329 หมู่ 9  ซ. - ต. ท่าตูม อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์ 32120 044-591-188, 089-845-9547   350 500
45 รีสอร์ท ท่าตูม กลุ่ม 5 เอ็นพีวิวรีสอร์ท 10. 731  ซ. - ต. ท่าตูม  อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์ 32120 089-5790156   350 400
46 รีสอร์ท บัวเชด กลุ่ม 5 วังศิลา รีสอร์ท 9. 160 หมู่7 ซ. - ต. บัวเชด อ. บัวเชด จ. สุรินทร์ 32230 08 0153 6316   250 500
47 รีสอร์ท ปราสาท กลุ่ม 4 ไรอัน รีสอร์ท 10. 80 บ้านโคกเวง หมู่17 ซ. - ต. ตาเบา อ. ปราสาท จ. สุรินทร์ 32140 08 4756 1520, 08 4320 0279   500 500
รายชื่อสถานที่พักแรม
ปี :  2563 จังหวัด :  สุรินทร์ ปรเภทที่พัก :  ทั้งหมด
        อำเภอ :  ทั้งหมด ระดับราคา :  ทั้งหมด
No. ประเภทที่พัก อำเภอ / เขต ระดับราคา ชื่อ จำนวน ห้องพัก ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
48 รีสอร์ท ปราสาท กลุ่ม 4 ร่มไทร รีสอร์ท 12. 59 หมู่ 2 บ้านหนองทนง (แยกปราสาทเลี้ยวซ้ายไปสังขะ 20 ก.ม.)) ซ. - ต. บ้านไทร อ. ปราสาท จ. สุรินทร์ 32140 08 9771 5340   500 600
49 รีสอร์ท ปราสาท กลุ่ม 4 พี เค รีสอร์ท 20. 311/11 ซ. - ต. กังแอน อ. ปราสาท จ. สุรินทร์ 32140 0 4453 2322-3, 08 5202 2281   500 900
50 รีสอร์ท ปราสาท กลุ่ม 4 สะเร็นบุรีรีสอร์ท 11. 222 หมู่ 6 ซ. - ต. กังแอน อ. ปราสาท จ. สุรินทร์ 32140 0 4455 2151-2, 09 3564 5201   550 750
51 รีสอร์ท ปราสาท กลุ่ม 4 ปราสาททองโกลเด้นท์เฮาส์ 8. ริมอ่างเก็บน้ำสุวรรณภา ซ. - ต. กังแอน อ. ปราสาท จ. สุรินทร์ 32140 08 8704 2442   600 700
52 รีสอร์ท ปราสาท กลุ่ม 5 สวนอาหารพรนภา & รีสอร์ท 4. 188 หมู่ 3 บ้านกันจาน ซ. - ต. บ้านพลวง อ. ปราสาท จ. สุรินทร์ 32140 044-532468, 081-9675482 - 450 750
53 รีสอร์ท ปราสาท กลุ่ม 5 บัณฑิ์กวีร์ รีสอร์ท 32. 609 หมู่2 ซ. - ต. กังแอน อ. ปราสาท จ. สุรินทร์ 32140 08 7879 8881, 08 1955 5869   400 600
54 รีสอร์ท ปราสาท กลุ่ม 5 อารีรีสอร์ท 22. บ้านบัลลังก์ หมู่ 4 (ตรงข้ามปราสาทเมืองใหม่) ซ. - ต. บ้านพลวง อ. ปราสาท จ. สุรินทร์ 32140 08 1927 9259   330 350
55 รีสอร์ท ปราสาท กลุ่ม 5 ปราสาทรีสอร์ท 39. 92 (เยื้องคลองถมปราสาท) ซ. - ต. บ้านพลวง อ. ปราสาท จ. สุรินทร์ 32140 0 4455 2048-9, 08 9845 9667   400 500
56 รีสอร์ท เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 4 บ้านต้นไม้ 9. 168 หมู่ 11 กม.2 ซ. - ต. นอกเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 0 4471 3939, 08 9948 4181   500 800
57 รีสอร์ท เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 4 บ้านเจริญสุขรีสอร์ท 26. 469/1 หมู่ 10 ซ. - ต. นอกเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 0 4451 4649, 08 8715 5465   500 550
58 รีสอร์ท เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 4 เลอเบียง รีสอร์ท 12. 45 หมู่7 ซ. - ต. คอโค อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 08 1732 4615, 08 1760 4087 0 4472 5559 800 800
59 รีสอร์ท เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 4 บ้านนา พฤกษา รีสอร์ท 30. 175 หมู่ 18 ซ. - ต. นอกเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 0 4414 0817, 08 7875 2084   500 800
60 รีสอร์ท เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 5 เอส ซี โฮมสเตย์ 20. เลยสามแยกเรือนจำกลางสุรินทร์ 50 เมตร ซ. - ต. นอกเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 08 7457 8875   480 480
61 รีสอร์ท เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 5 แสนสบาย เพลส 15. 54 ซ. - ต. ในเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 0 4453 0228, 08 2370 0666 0 4453 0228 450 450


62 รีสอร์ท เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 5 สวนป่ารีสอร์ท 75. 134 ซ. - ต. เฉนียง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 0 4451 8222, 0 44 558 664,08 1390 0144  0 4452 1489 300 1,600
63 รีสอร์ท เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 5 เจ้าสัวรีสอร์ท 38. 254 หมู่13 บ้านหนองเต่า ซ. - ต. เฉนียง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 065-4232993 , 0 4451 8431 0 4451 8431 400 600
64 รีสอร์ท เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 5 ช้างเผือกรีสอร์ท 12. 2/3 ซ. - ต. ในเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 0 4453 0705, 08 3100 0104, 08 7377 6994 0 4453 0705 400 600
65 รีสอร์ท เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 5 ต้นคูณรีสอร์ท 36. 417-418 บ้านตราดระบอกพัฒนา ซ. - ต. นอกเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 044-060519,089-7228690 0 4453 0077 450 750
66 รีสอร์ท เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 5 รุ่งตะวันรีสอร์ท 30. 276 ซ. - ต. สลักได อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 0 4453 1896   350 450
67 รีสอร์ท เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 5 สบายดีรีสอร์ท 10. 310 หมู่18 ซ. - ต. นอกเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 0 4471 3813   380 500
68 รีสอร์ท เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 5 ช้างรีสอร์ท 20. 60/1 หมู่ 2 บ้านโคกปลัด ซ. - ต. นอกเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 0 4453 1434   400 400
69 รีสอร์ท เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 5 จิตต์สวัสดิ์รีสอร์ท 33. 389 ซ. - ต. ในเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 0 4453 9531, 08 3284 9411   250 490
70 รีสอร์ท เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 5 อินเลิฟ@สุรินทร์ 6. - ซ. - ต. เมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 0 4451 2779, 08 8710 6655   400 400
71 รีสอร์ท เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 5 ชมทะเลโฮมสเตย์ 10. 448 หมู่ 19 หมู่บ้านตราดระบอกพัฒนา ซ. - ต. นอกเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 08 8472 3088, 08 802 7111   350 400
72 รีสอร์ท เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 5 บ้านณรินน์ รีสอร์ท 9. อาคาร ใกล้แม็คโครสาขาสุรินทร์ ซ. - ต. นอกเมือง  อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 08 3462 8259, 08 8365 4353, 08 0004 9796   400 500
73 รีสอร์ท เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 5 สวนปาล์มรีสอร์ท 48. 234 ซ. - ต. นอกเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 0 4451 9456-7 0 4453 8333 450 500
74 รีสอร์ท เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 5 แคนารีสอร์ท 15. 145 ซ. - ต. ตั้งใจ อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 088-582-9879, 080-165-8604   350 400
75 รีสอร์ท เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 5 เภตรารีสอร์ท 44. 428 ซ. - ต. เฉลียง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 093-481-3685, 091-130-9095   300 600
76 รีสอร์ท เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 5 สุรินทรา รีสอร์ท 34. 246 หมู่16 ซ. - ต. นอกเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 0 4451 4490, 08 8075 6851   380 400


77 รีสอร์ท เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 5 ดิ ออเรียนทอล เรสสิเดนท์ 10. 159 หมู่ 21 ซ. - ต. นอกเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 08 6259 6719, 09 3058 8275   300 400
78 รีสอร์ท เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 5 บ้านสุรินทร์เหลา รีสอร์ท 38. 262 หมู่ 6  ซ. - ต. นอกเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 044-530242 / 082-3195394 - 400 500
79 รีสอร์ท รัตนบุรี กลุ่ม 5 ชมดาวรีสอร์ท 13. 333 หมู่ 10 ซ. - ต. รัตนบุรี อ. รัตนบุรี จ. สุรินทร์ 32130 08 5236 4033   450 550
80 รีสอร์ท รัตนบุรี กลุ่ม 5 บ้านครองขวัญรีสอร์ท 6. 279 หมู่9 ซ. - ต. ไผ่ อ. รัตนบุรี จ. สุรินทร์ 32130 092-324-3660,  090-821-8816   400 400
81 รีสอร์ท รัตนบุรี กลุ่ม 5 ทอฝันรีสอร์ท 6. - ซ. - ต. รัตนบุรี  อ. รัตนบุรี จ. สุรินทร์ 32130 098-663-6007, 081-265-8257   400 400
82 รีสอร์ท รัตนบุรี กลุ่ม 5 รีสอร์ท 24 น.  12. 114 หมู่ 10 บ้านน้อยสนาม ซ. - ต. รัตนบุรี อ. รัตนบุรี จ. สุรินทร์ 32130 0 4459 9971, 08 0334 0632   250 350
83 รีสอร์ท ศรีขรภูมิ กลุ่ม 5 อินน์ธาราสุรินทร์ 10. 720/1  ซ. - ต. - อ. ศรีขรภูมิ จ. สุรินทร์ 32110 044-512331, 081-967-4628    400 500
84 รีสอร์ท ศรีขรภูมิ กลุ่ม 5 บ้านลีลาวดี 10. 259-259/7 ซ. - ต. ระแงง อ. ศรีขรภูมิ จ. สุรินทร์ 32110 08 7017 2111   400 600
85 รีสอร์ท ศรีขรภูมิ กลุ่ม 5 จามจุรี รีสอร์ท 22. 738/2 หมู่1  ซ. - ต. ระแงง อ. ศรีขรภูมิ จ. สุรินทร์ 32110 0 4456 0289, 08 9190 5156,    400 700
86 รีสอร์ท สังขะ กลุ่ม 5 สวนใหม่ รีสอร์ท 17. 367 ซ. - ต. สังขะ อ. สังขะ จ. สุรินทร์ 32150 0 4457 2016   300 350
87 รีสอร์ท สำโรงทาบ กลุ่ม 5 เจเคพลูวิวล่า 15. 88    ซ. - ต. สำโรงทาบ อ. สำโรงทาบ จ. สุรินทร์ 32170 089-6565444,098 -2855969   400 400
รวมจำนวนห้องพัก  963.  ห้อง
88 เกสท์เฮ้าส์ ท่าตูม กลุ่ม 5 บัลลังก์ เกสต์เฮาส์ 12. 131 หมู่10 ซ. - ต. ท่าตูม อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์ 32120 0 4451 1685   290 590
89 เกสท์เฮ้าส์ ปราสาท กลุ่ม 4 สุรีย์ เกสท์เฮาส์ 10. 135 หมู่ 6 บ.ปลูง ซ. - ต. กังแอน อ. ปราสาท จ. สุรินทร์ 32140 0 4455 1222, 0 4455 2282, 08 3569 4794   600 600
90 เกสท์เฮ้าส์ เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 5 ภิรมย์-อารีย์เกสท์เฮ้าส์  10. 242 ซ. - ต. ในเมือง  อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 0 4451 5140 , 0 4451 3234   120 200
91 เกสท์เฮ้าส์ ศรีขรภูมิ กลุ่ม 5 หนองหงส์ 13. 24/1 หมู่ 16 ซ. - ต. ยาง อ. ศรีขรภูมิ จ. สุรินทร์ 32110 08 6876 4702   280 450
รวมจำนวนห้องพัก  45.  ห้อง
รายชื่อสถานที่พักแรม
ปี :  2563 จังหวัด :  สุรินทร์ ปรเภทที่พัก :  ทั้งหมด
        อำเภอ :  ทั้งหมด ระดับราคา :  ทั้งหมด
No. ประเภทที่พัก อำเภอ / เขต ระดับราคา ชื่อ จำนวน ห้องพัก ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
92 บังกะโล ท่าตูม กลุ่ม 5 โอเอซิส 4. 94 หมู่ 16 ซ. - ต. เมืองแก อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์ 32120 08 7263 4270   400 600
รวมจำนวนห้องพัก  4.  ห้อง
93 เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 5 กฤษดา แกรนด์ พาเลส 72. 5 ซ. - ต. ในเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 0 4471 3997-9   400 450
94 เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 5 เดอะ ไลอ้อน เรสสิเด้นท์ 20. 128 ซ. - ต. ในเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 0 4406 2502, 08 9717 6961   450 800
95 เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 5 สมายเฮ้าส์  9. 7/7  ซ. - ต. ในเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 099-253-0467, 091-164-2428   450 450
96 เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 5 ดิ ออร์คิด เรสซิเดนซ์ 70. 19 (ชุมชนหมอกวน) ซ. - ต. ในเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 0 4453 0101-3, 08 1955 6348   450 500
รวมจำนวนห้องพัก  171.  ห้อง
97 อพาร์ทเมนท์/แมนชั่น เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 4 ทวิน มาเจสติก แมนชั่น 34. 9/19 ซ. - ต. ในเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 0 4471 4020-023, 08 2870 6533 0 4471 4033 500 500
98 อพาร์ทเมนท์/แมนชั่น เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 5 ธนันดา รีสอร์ท 9. 473-474 หมู่ 10 บ้านพันธุลี ซ. - ต. นอกเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 09 0615 9498 , 08 1499 9788   400 450
99 อพาร์ทเมนท์/แมนชั่น เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 5 กรีนวิว 20. 575 หมู่ 18 ซ. - ต. นอกเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 0 4451 9261 , 08 2331 9234   300 350
100 อพาร์ทเมนท์/แมนชั่น เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 5 บ้านตฤณ 2 50. 383 หมู่ 13 ซ. - ต. นอกเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 0 4453 5211-2   250 450
101 อพาร์ทเมนท์/แมนชั่น เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 5 แกรนด์ อพาร์ทเมนท์ 8. 60/8 ซ. - ต. ในเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 0 4451 3129, 0 4451 3353   450 500
102 อพาร์ทเมนท์/แมนชั่น เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 5 ฟอร์จูน แมนชั่น 72. 111 ซ. - ต. ในเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 0 4406 0398,084-5545290 0 4452 0481 400 450
103 อพาร์ทเมนท์/แมนชั่น เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 5 เมโทร เรสซิเดนซ์  58. 10/1 ซ. - ต. ในเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 0 4451 8165-7 - 330 400
รวมจำนวนห้องพัก  251.  ห้อง
104 โฮมสเตย์/เรือนพักแรม เขวาสินรินทร์ กลุ่ม 5 ณธษาบ้านสวนโฮมสเตย์ 6. 150  ซ. - ต. บ้านแร่  อ. เขวาสินรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 061-6144795   250 500
105 โฮมสเตย์/เรือนพักแรม ท่าตูม กลุ่ม 5 โฮมสเตย์บ้านตากลาง 14. ศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง ซ. - ต. กระโพ อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์ 32120 0 4414 5050, 08 1455 1970 0 4414 5047 150 200


106 โฮมสเตย์/เรือนพักแรม ท่าตูม กลุ่ม 5 โฮมสเตย์บ้านตาทิตย์ 14. 41 หมู่ 8 ซ. - ต. กระโพ อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์ 32120 08 4833 8836, 08 5223 2485   200 200
107 โฮมสเตย์/เรือนพักแรม ท่าตูม กลุ่ม 5 โฮมสเตย์บ้านหนองบัว 11. 41 หมู่14 บ้านหนองบัว ซ. - ต. กระโพ อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์ 32120 08 1977 6680 - 100 200
108 โฮมสเตย์/เรือนพักแรม เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 3 ดีเสมอโฮมสเตย์ 4. 292/9-10 ซ. - ต. ในเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 0 4451 5125, 08 9717 5689   1,200 1,800
109 โฮมสเตย์/เรือนพักแรม เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 4 กระท่อมพฤกษา 6. 81 หมู่14 บ้านระหาร ซ. พิชิตชัย ต. นอกเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 0 4451 4724, 08 6649 4978 0 4451 4724 600 600
110 โฮมสเตย์/เรือนพักแรม เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 5 โฮมสเตย์หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง 14. 23 หมู่ 1 บ้านท่าสว่าง ซ. - ต. ท่าสว่าง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 08 9630 3396, 08 4962 3439   100 100
111 โฮมสเตย์/เรือนพักแรม สนม กลุ่ม 5 เซราะกราวโฮมสเตย์  3. 195 ซ. - ต. สนม อ. สนม จ. สุรินทร์ 32160 089-842-2256 - 400 500
112 โฮมสเตย์/เรือนพักแรม สำโรงทาบ กลุ่ม 5 บ้านอาลึ โฮมสเตย์ 10. 22 หมู่4 บ้านอาลึ ซ. - ต. สำโรงทาบ อ. สำโรงทาบ จ. สุรินทร์ 32170 08 3126 0957, 08 7651 1542   100 500
รวมจำนวนห้องพัก  82.  ห้อง
113 อื่นๆ เมืองสุรินทร์ กลุ่ม 5 ส่วนบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุรินทร์ 20. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ส่วนหอพักสวัสดิการนักศึกษา เลขที่ 145 หมู่ 15  ซ. - ต. นอกเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000 044-153-045 044-153-045 400 400
รวมจำนวนห้องพัก  20.  ห้อง
As of : 27 OCT 2020 09:55:07  (Last updated : 26 OCT 2020 11:05:18)