วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563

รายชื่อสวนทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษติดตาม ได้ที่ https://www.facebook.com/tatsurin

หรือ โทร สอบถามข้อมูลได้ที่ 044 514447-8 


ข้อมูลสวนทุเรียน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ที่
ชื่อสวน
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
เบอโทร
หมายเหตุ
1
สวนธนัฎฐา
ธนัฏฐา ศรีสุข
เลขที่ 26 ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
095-616-8719
สวนทุเรียนภูเขาไฟ
2
สวนเฉลิมพร
เฉลิมพร เต็มดี
เลขที่ 95/1 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
088-646-791
ทุเรียนหมอนทอง
3
สวนไชยโย
ไชโย สุดหล้า
เลขที่ 110 ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
099-912-3908
ทุเรียนหมอนทอง
4
สวนทศพล
ทศพล สุวะจันทร์
เลขที่ 198 ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
0945432384
สวนทุเรียนภูเขาไฟ มังคุด
5
ทุเรียนหมอนทอง สวนทองบ่อ
สังคม ทองบ่อ
เลขที่ 52 ต. รุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
080-163-807
ทุเรียนหมอนทอง เงาะ มังคุด
6
สวนทับทิม
ทับทิม ศรีคูณ
เลขที่ 205 ต.ซำ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
080 474 2113
ทุเรียนหมอนทอง
7
สวนธนกร
ธนกร วงศ์เทพ
เลขที่ 117 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
-
ทุเรียนหมอนทอง
8
สวนนางเตียง
เตียง พิพ์บุญมา
เลขที่ 61/ ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
082-156-7505
สวนทุเรียนภูเขาไฟ
9
สวนนาวา
นาวา จั่วจันทึก
เลขที่ 43 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
087-872-0411
สวนทุเรียนภูเขาไฟ
10
สวนเนติยา
เนติยา อ่างแก้ว
เลขที่ 105 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
093-347-9702
สวนทุเรียนภูเขาไฟ
11
สวนประสิทธิ์
ประสิทธิ์ กาทอง
เลขที่ 116 ต.กระแซง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
089-511-9456
ทุเรียนหมอนทอง
12
สวนผ่องใส
ผ่องใส ศีลให้อยู่สุข
เลขที่ 53 ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
ทุเรียนหมอนทองภูเขาไฟ
13
สวนพรประเสริฐ
สมฤทธิ์ ม่วงประเสริฐ
เลขที่ 92 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
089-282-4555
ทุเรียนหมอนทอง
14
สวนพิสิตร์
พิสิตร์ ภูโท
เลขที่ 225 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
093-329-9063
ทุเรียนหมอนทอง
15
สวนมณีวรรณ
มณีวรรณ หนูสิน
เลขที่ 221 ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
080-152-1225
สวนทุเรียนมณีวรรณ
16
สวนม่วงทอง
ชัยณรงค์ ม่วงทอง
เลขที่ 87 ต.ละลาย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
-
สวนทุเรียนภูเขาไฟ
17
สวนแม่สีดา
อ่อนสา สมลา
เลขที่ 220 ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
081-070-6807
สวนทุเรียนภูเขาไฟ
18
สวนวันดี
วันดี ธิมาทาน
เลขที่ 49 ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
080-152-1225
สวนทุเรียนภูเขาไฟ
19
สวนวิสันต์
วิสันต์ เส้นสุข
เลขที่ 248/1 ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
093-823-8755
สวนทุเรียนภูเขาไฟ
20
สวนศิวาพร
ศิวาพร นันทะนันท์
เลขที่ 83 ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
090-254-7283
สวนทุเรียนภูเขาไฟ
21
สวนสมดี
สมัย สมดี
เลขที่ 579 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
-
ทุเรียนหมอนทอง
22
สวนสายชล
สายชล เครือแก้ว
เลขที่ 252 ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
-
ทุเรียนหมอนทองข้อมูลสวนทุเรียน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ที่
ชื่อสวน
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
เบอโทร
หมายเหตุ
1
บ้านสวนขันคำ
พรสุดา ขันคำ
เลขที่ 61 ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
082-749-3117
สวนทุเรียนภูเขาไฟ
2
สวนปัตถา
ปัตถา แสงทอง
เลขที่ 93/2 ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
088-355-0535
สวนทุเรียนภูเขาไฟ
3
สวนพ่อวันนา
วันนา สีวรรณะ
เลขที่ 226 ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
088-373-9249
สวนทุเรียนภูเขาไฟ
4
สวนพ่ออ่อนสี
รัฐกานต์ ผาดาวงศ์
เลขที่ 165 ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
085-767-3351
สวนทุเรียนภูเขาไฟ
5
สวนสุวัฒน์
สุวัฒน์ โพธิ์ชัยรัตน์
เลขที่ 28 ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
089-945-8560
สวนทุเรียนภูเขาไฟ
6
สวนทิตมล
โกมล พ่อบุญมี
เลขที่ 140 ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
085-776-7539
สวนทุเรียนภูเขาไฟ
7
สวนธนะวัตติ์
ธนะวัตติ์ เลิศธนะวัตติ์
เลขที่ 177 ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
082-448-8135
สวนทุเรียนภูเขาไฟ
8
สวนน้องบ๋อมแบ๋ม
นิตยา พรหมสาขา ณ สกลนคร
เลขที่ 100 ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
093-520-8085
สวนทุเรียนภูเขาไฟ
9
สวนนายฟอง
ฟอง วรรณสิทธิ์
เลขที่ 173 ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
086-867-8244
สวนทุเรียนภูเขาไฟ
10
สวนพิทักษ์
พิทักษ์ ประกอบศรี
เลขที่ 134 ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
098-127-9263
สวนทุเรียนภูเขาไฟ
11
สวนพูลเพชร
สุชาติ จิตรดิษฐ์สกุล
เลขที่ 25 ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
094-550-4272
สวนทุเรียนภูเขาไฟ
12
สวนลุงเวียง
เวียง สุภาพ
เลขที่ 236 ม.10 ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
080-153-4936
สวนทุเรียนภูเขาไฟ
13
สวนสมัย
สมัย ผาแก้ว
เลขที่ 25/1 ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
088-086-7340
สวนทุเรียนภูเขาไฟ
14
สวนสุดใจ
สุดใจ ผ่องศรี
เลขที่ 159 ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
086-843-7705
สวนทุเรียนภูเขาไฟ
15
สวนเอมิล-มีชัย
รจรินทร์ ผิวลาง
เลขที่ 175 ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
080-155-1380
สวนทุเรียนภูเขาไฟ
16
ไร่ตองทรัพย์
เอกชัย ตองอบ
เลขที่ 144 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
088-752-7975
สวนทุเรียนภูเขาไฟอำเภอ ศรีรัตนะ 

ไร่สร้างฝัน-ทุเรียนภูเขาไฟ   เลขที่  41 หมู่9 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ  โทร 086 033 8630

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น