วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

จดหมายข่าว Amazing Thailand Metaverse : Amazing Durian

 Amazing Thailand Metaverse : Amazing Durian

นางสาวสุชารัตน์ แสงอรุณ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์  กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้เปิดตัวโครงการ Amazing Thailand Metaverse : Amazing Durian เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา เป็นแนวคิดที่ ททท. มองเห็นโอกาสในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างมูลค่าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ยั่งยืน เช่น การใช้เงินสกุลดิจิทัลมาเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว เพื่อสร้างให้เกิด Tourism Metaverse หรือพื้นที่เสมือนจริงสำหรับแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างทางการท่องเที่ยวแบบใหม่ และมีโอกาสในการเพิ่มสัดส่วนนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูง เต็มใจใช้จ่ายเพื่อตอบสนองคุณค่าของประสบการณ์รูปแบบใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยว โดยนำเอา "ทุเรียน: ซึ่งถือได้ว่าเป็นราชาแห่งผลไม้ของไทยและเป็นผลไม้ที่ทุกคนรอคอย มาเป็นสื่อในการนำร่องเพื่อสร้างการรับรู้ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้รู้จักและเข้าถึงในเรื่องของ Metaverse เป็นธุรกิจนำร่องเชื่อมโยงจากโลกเสมือนสู่โลกจริงโดยใช้แพลตฟอร์ม Web 3.0 มากระตุ้นการท่องเที่ยว

        ททท.เลือกพื้นที่นำร่อง“สวนทุเรียน”ทั้งหมด 4 จังหวัด ซึ่งหนึ่งในนั้นคือจังหวัดศรีสะเกษ        มีสวนทุเรียนร่วมโครงการทั้งหมด 7 สวน (ไร่ธิทรรศยา สวนอิงธาร สวนสามพี่น้อง สวนเงาะ& ทุเรียนแม่ปรียา สวนปู่กะย่า สวนวินกะวา สวนลุงเวียง และในส่วนที่เป็นโลกเสมือนจริงมีทั้งหมด 3 สวน (สวนอิงธาร สวนลุงเวียง บ้านสวนวินกะวา) โดยนักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อทุเรียนภูเขาไฟ ผ่าน แพลตฟอร์ม Metaverse ได้แล้วแล้วที่  https://www.amazingthailandmetaverse.com/โดยมีโปรโมชั่น ซื้อ 2ลูก แถม 1 ลูก พร้อมเสริฟนักท่องเที่ยวแล้ว 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ททท.โทรศัพท์0 2250 5500 ต่อ 2940-2945 หรือ www.amazingthailandmetaverse.com หรือ Facebook Page:AmazingThailandMetaverse

หรือสามารถประสานงานได้ที่ ททท.สำนักงานสุรินทร์(สุรินทร์-ศรีสะเกษ) โทร 044514447-8 หริอ Facebook TATSurin