วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2565

งานช้างสุรินทร์ 65 Amazing ยิ่งกว่าเดิม 

มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 9-20 พฤศจิกายน 2565  เป็นครั้งที่ 62  ณ จังหวัดสุรินทร์ (Elephant Round Up Festival – Surin 2022 )

          จังหวัดสุรินทร์ เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป ของนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศในนาม “สุรินทร์ ถิ่นช้างใหญ่ ”เนื่องมาจากสุรินทร์มีกลุ่มผู้เลี้ยงช้างที่เรียกตัวเองว่า “กูย” หรือ “กวย” ซึ่งมีความชำนาญในการจับช้างมาตั้งแต่บรรพบุรุษ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน นั่นคือหมู่บ้านช้างบ้าน  ตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เป็นหมู่บ้านที่มีอาชีพเลี้ยงช้างเสริมอาชีพหลักในการทำนา ทำไร่ และเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านซึ่งแต่เดิมแทบทุกหลังเรือน จนเป็นที่รู้จักกันในนาม หมู่บ้านช้าง  ซึ่งเมื่อวันที่               15 พฤษภาคม 2505 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ งานช้างสุรินทร์ เป็นงานประจำปีของชาติ  โดยให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงาน

          จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในจังหวัดสุรินทร์ กำหนดจัดงาน มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ประจำปี 2565”ขึ้น ระหว่างวันที่ 9-20 พฤศจิกายน 2565 รวม 12 วัน ณ จังหวัดสุรินทร์  ซึ่งมีการจัดกิจกรรมที่ ที่เป็น Highlight สำคัญที่ไม่ควรพลาด  ในการเดินทางมาเที่ยวงาน เช่น

          วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป รับชมและให้กำลังใจนักแสดง คน และช้าง        ในการแสดงช้างรอบซ้อมใหญ่ ณ บริเวณสนามแสดงช้าง อ.เมืองสุรินทร์ และเวลาประมาณ 17.00 น.ร่วมเก็บภาพความประทับใจในกิจกรรมจัดโต๊ะอาหารช้าง ที่มีความยาวกว่า 200 เมตร และร่วมพิธีบวงสรวง  พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง   ณ บริเวณอนุเสาวรีพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

          วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป ร่วมบุญใหญ่และตื่นตาตื่นใจไปกับกิจกรรมต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง  พร้อมชื่นชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมเอกลักษณ์ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ได้ที่บริเวณลานหลังสถานีรถไฟสุรินทร์ ไปจนถึงบริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง 

          นอกจากจังหวัดสุรินทร์ จะมีช้างที่เป็นสัญลักษณ์และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศแล้ว สุรินทร์ ยังมีผ้าไหมพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นมีมูลค่าความงดงาม ในดินแดนแห่งนี้ มากกว่าร้อยสี พันลาย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่นักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือนจังหวัดสุรินทร์จะได้ครอบครองซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกให้กับบุคคลต่างๆที่เป็นที่รักและเคารพนับถือ อีกทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ถึงอัตลักษณ์อันโดดเด่นของผ้าไหมสุรินทร์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เป็นการกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์  รวมทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เกิดรายได้หมุนเวียนในพื้นที่

           ในการจัดงาน มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2565 วันที่ 9-20 พฤศจิกายน 2565 นี้ จะเพิ่มกิจกรรมใหม่ที่เป็นการสร้างการรับรู้ในสินค้าที่โดดเด่นและเป็นแม่สำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม บันทึกสถิติโลก Guinness World Records’ ผ่านการพับตุ๊กตาช้าง ที่เป็นสัตว์สัญลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ จากผ้าพื้นเมืองสุรินทร์ โดยคนสุรินทร์ มากถึง  9,010 คน รวมพลคนพับช้าง วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามแสดงช้าง อ.เมืองสุรินทร์

          เวลา 12.30 น. ทำการฝึกซ้อมพับตุ๊กตาช้าง

          เวลา 15.00 น. เริ่มการบันทึกสถิติ กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด (Guinness World Records)  ผ่านการพับตุ๊กตาช้างจากผ้าพื้นเมืองสุรินทร์  ซึ่งนับได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ที่อยากชวนให้ทุกท่าน เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ และเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจผู้พับตุ๊กตาช้างในครั้งนี้ด้วย

          วันที่ 19 -20 พฤศจิกายน 2565 ชมและสัมผัสการแสดงช้างที่ยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งจะมีการแสดงวันละ 2 รอบ รอบเช้าเริ่ม เวลา 08.00 น.- 12.00 น. และรอบค่ำเริ่มเวลา   18.00 น. -21.00 น.  ในปี 2565 นี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์ เกิดการกระจายรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ และสำหรับ Fan Club น้องช้าง ที่เป็น FC ของช้างเชือกต่างๆที่มีติดตามใน Social Media เช่น ใน Face Book YouTube Instagram  Twitter ท่านจะได้พบและสัมผัสกับการแสดงความสามารถของน้องช้างในการแสดงช้างในครั้งนี้อีกด้วย

          พิเศษการจัดงานในปีนี้ จังหวัดสุรินทร์ได้เปิดให้นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป รับชมการแสดงช้างในฝั่งอัฒจันทร์ ทางด้านทิศตะวันตก ฟรีทุกที่นั่ง และสำหรับอัฒจันทร์ ทางด้านทิศตะวันออกสำหรับที่นั่ง VIP จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดอาหารว่างและเครื่องดื่มไว้สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนใน Line Add งานช้างสุรินทร์ มีค่าใช้จ่าย 250 บาท ได้รับสิทธิพิเศษ เป็น Gift Voucher มูลค่า 100 บาท สมารถใช้จ่ายกับร้านค้าร่วมรายการในจังหวัดสุรินทร์ ได้   โดยจัดที่นั่งไว้สำหรับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป กว่า 1,500 ที่นั่ง ต่อรอบการแสดง โดยมีรอบการแสดง วันละ 2 รอบ รวม 4 รอบ วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2565

          ในส่วนของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ ได้ดำเนินการทางด้านการตลาดการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยการประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบ ออนไลน์ และออฟไลน์

          การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบออนไลน์ ททท.สำนักงานสุรินทร์ ได้จัดทำข้อมูลแผยแพร่ใน Social Media ของสำนักงานพร้อมทั้ง ได้ประสานงาน Admin Page FaceBook  และสื่ออนไลน์ที่เป็นพันธมิตร  ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์-ศรีสะเกษ จำนวน 10 เพจ เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารการจัดกิจกรรมในช่วงงาน มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้แพร่หลายในทุกพื้นที่ นอกจากนี้ ยังได้จัดทำชุดข้อมูลเป็น จดหมายข่าว Press Release การบันทึกสถิติ Guinness World Records’ พับตุ๊กตาช้างมากที่สุดในโลก เผยแพร่ให้กับสื่อมวลชน  จัดทำคลิปวีดีโอนำเสนองาน มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์  ประชาสัมพันธ์ ผ่าน Social Media ของ ททท.สำนักงานสุรินทร์ และพันธมิตร

          ในส่วนของการโฆษณา และจัดทำสื่อ ออฟไลน์ ททท.สำนักงานสุรินทร์ ได้จัดทำ

          1. Poster ขนาด 60X 80  เซนติเมตร จำนวน 300 แผ่น โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการในพื้นที่ ติดแผ่นโปสเตอร์ที่ร้านค้าสถานประกอบการ ในจังหวัดสุรินทร์

          2. จัดทำแผ่นป้าโฆษณา จำนวน 20 ชุด เพื่อติดในรถตุ๊กตุ๊ก รับจ้างในจังหวัดสุรินทร์

          3. จัดทำแผ่นป้าโฆษณา จำนวน 10 ชุด เพื่อติดในรถสามล้อถีบ จำนวน 10 คัน

          และนอกจากนี้ ททท.สำนักงานสุรินทร์ ยังได้ประสานงานสื่อมวลชน จากส่วนกลางเพื่อลงพื้นที่ร่วมนำเสนอข้อมูลการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ด้วย และทั้งนี้ ยังได้มีการสำรวจข้อมูลสถานการณ์แนวโน้มทางด้านการตลาดการท่องเที่ยวไว้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการท่องเที่ยว ของ ททท.ต่อไป

 

          สำหรับผู้เยี่ยมเยือน ที่เดินทางมาเที่ยวงาน นอกจากจะได้รับชมการแสดงความสามารถของการแสดงช้างแล้วยังได้ชื่นชมกับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่อยากแนะนำให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาสัมผัส เช่น ปราสาทศีขรภูมิ หมู่บ้านช้างบ้าน Elephant Word วัดป่าอาเจียง วัดเขาศาลา ตลาดช่องจอม หมู่บ้านเครื่องเงินบ้านโชคเขวาสินรินทร์  หมู่บ้านผ้าไหมบ้านท่าสว่าง อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง วนอุทยานพนมสวาย แวะซื้อของฝากเช่น ข้าวหมอมะลิสุรินทร์ ผ้าไหมพื้นเมือง เครื่องเงิน กาละแมศีขรภูมิ เป็นของฝากของที่ระลึกฝากคนรักและคนพิเศษได้  

สอบถามรายละเอียดเพื่อเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์

ช่องทางการติดต่อ Face Book ททท.สำนักงานสุรินทร์ TAT SURIN

หรือ โทร 044514447-8 และ 082 486 2014

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และ ฝากกดติดตามเพจ          ข้อมูลกิจกรรม และภาพเพื่อประชาสัมพันธ์

                                                                            

 

 


#ทททสำนักงานสุรินทร์ #AmazingThailand #TATSURIN

 #เมืองสุรินทร์ #surin #surinthailand #ท่องเที่ยวสุรินทร์ #เที่ยวจังหวัดสุรินทร์ #โรงแรมสุรินทร์ #ที่พักสุรินทร์ #ห้องพักสุรินทร์ #สุรินทร์รีสอร์ท #สุรินทร์รีสอร์ต #เทศกาลเที่ยวสุรินทร์ #งานช้างสุรินทร์65 #งานช้างสุรินทร์ #งานกาชาดสุรินทร์ #งานช้างแฟร์ #ElephantRoundUpFestivalSurin2022


ภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพัฒนาข้อมูล /อัครเดชา ฮวดคันทะ