วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563

กำหนดการ งานช้างสุรินทร์ ประจำปี2563 

https://www.facebook.com/tatsurin/posts/2405554789741015                ประวัติและความเป็นมาของงานช้างสุรินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2498 มีการรวมช้างทั้งหมดในจังหวัดในจังหวัดสุรินทร์ ขึ้นเป็นครั้งแรก มีการรวมกันประมาณ 200 เชือก ที่ อำเภอท่าตูม โดยนายอำเภอท่าตูมคือ นายวินัย สุวรรณกาศ เป็นผู้จัดขึ้น ประชาชนทั่วไปให้ความสนใจมาก นายอำเภอจึงดำริจัดงานช้างขึ้นครั้งแรกในเวลาต่อมา เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2503 เป็นการฉลองที่ว่าการอำเภอใหม่ โดยจัดบริเวณสนามบินเก่าอำเภอท่าตูม (ปัจจุบันคือที่ตั้งโรงเรียนประชาเสริมวิทย์) การจัดงานครั้งนั้นมีรายการแสดง การเดินขบวนแห่ช้าง การคล้องช้าง การแข่งขันช้างวิ่งเร็ว และยังมีการแสดงรื่นเริงอื่นๆ ประกอบอีกด้วย เช่น มีการ แข่งเรือ แข่งขันกีฬาอำเภอ งานครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี เพราะได้มีการแพร่ภาพทางโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศสนใจมาก องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (อ.ส.ท.ปัจจุบันคือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ท.ท.ท.) จึงเสนอกระทรวงมหาดไทย ให้การสนับสนุนจัดการแสดงเกี่ยวกับช้างของจังหวัดสุรินทร์ เป็นงานประเพณีและเป็นงานประจำปีโดยวางแผนประชาสัมพันธ์ทั้งใน และนอกประเทศให้ดี งานนี้จะส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด สุรินทร์ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น อ.ส.ท. จึงได้ร่วมมือกับจังหวัดจัดเจ้าหน้าที่มาฝึกช้าง กำหนดรูปแบบเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว กำหนดงานเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2504 เป็นปีที่ 2 จัดที่ อำเภอท่าตูมเช่นเดิม งานช้างปีที่ 2 ประสบความสำเร็จด้วยดี มีหลักฐานยืนยันได้คือ หนังสือพิมพ์ เซ่นซีลอนอ๊อฟเซิฟเวอร์ พิมพ์ในศรีลังกา ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2505 ข้อเขียนของมีสเตอร์อัลแฟน ซตาเร็กซ์ เป็นนักข่าวชาวศรีลังกามีโอกาสมาเที่ยวงานช้างจังหวัดสุรินทร์แล้วกลับไป เขียนเล่าไว้ตอนหนึ่งว่า "รายการนำเที่ยว ซึ่งประสบผลสำเร็จอย่างงดงาม รายการหนึ่งของไทย ก็คือการนำชมการคล้องช้าง ซึ่งน่าดูยิ่งนักที่จังหวัดสุรินทร์ ในทุกเดือนพฤศจิกายน เป็นรายการที่ทำรายได้ถึง 50 รูปี เมื่อปีก่อน" (ปราโมทย์ ทัศนาสุวรรณ.2519 : 243-245) การแสดงของช้างในปีต่อๆมา ได้ปรับปรุงรูปแบบให้สวยงาม น่าตื่นเต้นมากขึ้นเป็นลำดับโดยเฉพาะในรายการแสดงของช้าง ประกอบด้วยรายการต่างๆ ได้แก่ขบวนช้างพาเหรด ช้างปฏิบัติตามคำสั่งช้างแสนรู้ ช้างวิ่งเร็ว ช้างวิ่งข้ามคน ช้างเตะฟุตบอล และขบวนช้างศึกเป็นอันว่าตั้งแต่มีการแสดงช้างของจังหวัดสุรินทร์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2503 ก็ได้มี การจัดงานแสดงช้างต่อเนื่องมาทุกปี ทำให้คนทั้งในประเทศรู้จักช้างจังหวัดสุรินทร์เป็นอย่างดีว่าเป็นจังหวัดที่มีช้าง ที่แสนรู้มากที่สุด ต่อมาเมื่อการแสดงช้างเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายมากขึ้น ทางคณะกรรมการเห็นว่าควรย้ายสถานที่แสดงจากอำเภอท่าตูมมายังสถานที่ใกล้ไปมา สะดวกเพื่อความเหมาะสมจึงได้มาจัดการแสดงที่สนามกีฬาจังหวัดตั้งแต่ พ.ศ. 2505 สมัยนายคำรณ สังขกร เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดขณะนั้น ซึ่งปีปัจจุบัน ปี 2563 การจัดงานมหัศจรรย์งานช้าง เป็นครั้งที่ 60 ซึ่งเป็นการครบรอบ ของการก่อตั้ง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท.อีกด้วย 


*********************************************************************************

               60 ปีงานช้างสุรินทร์ 60 ปี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญเที่ยวงาน“แสดงช้างสุรินทร์ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 60 และงานเลี้ยงอาหารช้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก” ณ จังหวัดสุรินทร์ 

              จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดงาน “งานแสดงช้างสุรินทร์” ประจำปี 2563 ครั้งที่ 60 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-23 พฤศจิกายน 2563 และชมการแสดงช้างในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณสนามแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศและส่งเสริมประชาชนของจังหวัดสุรินทร์เกิดความรักและหวงแหนเอกลักษื ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานของจังหวัดสุรินทร์ เสริมสร้างความสามัคคีให้กับพี่น้องประชาชนของจังหวัดสุรินทร์ โดยในปีนี้ งานแสดงช้างสุรินทร์ประจำปี 2563 ปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 60 มีการจัดฉากการแสดงที่สมจริงยิ่งใหญ่ กว่าในปีที่ผ่านมา "เพื่อเป็นการกระตุ้นส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียง และร่วมอนุรักษ์สืบสานวิถีชีวิตคนกับช้างจังหวัดสุรินทร์ ที่มีความผูกพันกันมาช้านาน โดยมีกิจกรรมที่สำคัญและยิ่งใหญ่ ซึ่งถือเป็น Hi Light ของงานดังต่อไปนี้ 


            วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.00 น. ชมพิธีรำบวงสรวงเปิดงาน มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ณ บริเวณ อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง ในกิจกรรมจะมีผู้รำกว่า 10,000 คน 

            วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. ซ้อมใหญ่งานแสดงช้าง ณ สนามแสดงช้าง เวลา 18.30 น. การประกวดรถอาหารช้างบริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง ชมการละเล่นแบบชนพื้นเมืองชาวสุรินทร์ และการแสดงของแต่ละหน่วยงานที่นำรถให้อาหารช้างมาร่วมในการประกวด 

           วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. ร่วมงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง ซึ่งเป็นการ จัดโต๊ะจีนเลี้ยงหารช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก ความยาวกว่า 400 เมตร ช้างเข้าร่วมกว่า 250 เชือก 

           วันที่ 20 -21 พ.ย. เวลา 19.30 น. ชมงานแสดง แสง สี เสียง สืบสานตำนานพันปีปราสาทศีขรภูมิ ณ บริเวณปราสาทศีขรภูมิ อ.ศีขรภูมิ กิจกรรมภายในงาน ชมการละเล่นพื้นบ้านของชาวสุรินทร์ การแสดง แสง เสียง พิธีบวงสรวงองค์ปราสาทศีขรภูมิ การแสดงแบบผ้าไหมจังหวัดสุรินทร์ ขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง ติดต่อ สอบถาม : เทศบาลตำบลระแงง เบอร์โทร : 044561234 วันที่ 21-22 พ.ย.63 เวลา เวลา 08.00 น. ชมการแสดงช้าง ณ สนามแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 9 ฉากหรือ 9 องก์ และ เวลา 18.00 น. ชมงาน การแสดงช้าง Light & Sound Elephant Show ราคาบัตรเข้าชมการแสดงของช้างจังหวัดสุรินทร์แบ่งออกเป็นดังนี้ วันซ้อมใหญ่ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เข้าชมฟรี ทุกที่นั่ง วันแสดงจริง 

          วันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2563 บัตรราคา 500, 300 บาท ติดต่อจองบัตร และซื้อบัตรได้ที่สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ พร้อมทั้งสามารถ โอนเงินได้ที่ชื่อบัญชี งานแสดงช้างสุรินทร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 310-0-71191-2 ธนาคารกรุงไทย จำกัดสาขาสุรินทร์ หรือสามารถ ดาวน์โหลด ใบจองได้ที่ www.surin.go.th หรือสอบถามรายละเอียดสำนักงานจังหวัดสุรินทร์ โทร. 044-512039 
           การแสดง แสง สี เสียง ณ ปราสาทศีขรภูมิ ในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2563 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เทศบาลตำบลระแงง โทร.044-561243 ช่องทางการติดต่อประสานงาน 

           สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ โทร. 0 4451 4447-8 โทรสาร. 0 4451 8530 Facebook : ททท.สำนักงานสุรินทร์ TAT Surin E-mail : tatsurin@tat.or.th


          นอกจากจะได้มาเที่ยวชมงานช้างสุรินทร์ในปีนี้แล้ว ท่านยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแม่เหล็กสำคัญของจังหวัดสุรินทร์ ได้อีกด้วย

           เช่น -ชมความยิ่งใหญ่อลังการ ของ Elephant World ชมหอดูช้างที่มีการออกแบบให้เข้ากับวิถีเรื่องราวของช้าง ชมอียิปต์สุรินทร์ กับเรื่องราวต่างๆในโลกของช้าง และ สามารถเดินทางเชื่อมโยงไปที่วัดป่าอาเจียงชมสุสานช้าง ไหว้พระขอพรที่ศาลาช้างเอราวัณ ได้อีกด้วย 

          -เที่ยวชมผ้าไหมยกทองราชสำนักโบราณที่ บ้านจันทร์โสมาและเลือกซื้อเลือกชมผ้าไหมพื้นเมือง ที่บ้านท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์ เป็นของฝากของที่ระลึก 

          - เที่ยวชมเลือกซื้อ เครื่องประดับเครื่องเงิน หรือประเกือม ได้ที่บ้านโชค เครื่องเงินลุงป่วน อ.เขวาสินรินทร์ เป็นของฝาก ของที่ระลึก - พักผ่อนหย่อนใจ ไหว้พระทำบุญได้ที่ วัดป่าโยธาประสิทธิ์ บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

          - วนอุทยานพนมสวาย เคาะระฆัง 1,080 ใบ บันไดระฆังพันใบ เป็นบันไดขึ้นสู่พระพุทธสุรินทรมงคล บนยอดเขาพนมเปร๊าะ ไหว้สถูปอัฐิพระราชวุฒาจารย์ (ดูลย์ อตุโล) ศาลาอัฏฐะมุข-รอยพระพุทธบาทจำลอง ยอดพนมกรอล เจดีย์บรรจุอัฐิพระยาสุรินทร์ภักดีศรีไผทสมัน(จรัณย์) คนที่ 8 เป็นต้น 
           และขอเชิญเลือกซื้อของฝากของที่ระลึก สินค้าพื้นเมืองของชาวสุรินทร์ ภายในงาน เช่น ข้าวหอมมะลิ วัตถุมงคลจากช้าง ผ้าไหม เครื่องเงิน อาหารพื้นเมือง ระหว่างวันที่ 12-23 พฤศจิกายน 2563 นี้ ที่จังหวัดสุรินทร์ การจัดงานที่เป็นไฮไลต์ ประกอบด้วย 
ดังนี้
 1. งานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 12-23 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ 
 2.งานแสดงช้างและงาน Light & Sound Elephant Show ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามแสดงช้าง  
3. พิธีซ้อมใหญ่ ซ้อมรำบวงสรวงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ ลานอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีฯ 
4. พิธีรำบวงสรวง วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ลานอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีฯ 
5. นางรำแต่ละอำเภอในจังหวัดสุรินทร์ ร่วมรำบวงสรวง จำนวนทั้งสิ้น 8,000-10,000 คน 
6. ค่าเข้าชมงานแสดงช้าง มี 2 ราคา จำนวน 300 บาท และ 500 บาท 
7. ภาคการแสดงกลางวัน จำนวน 5 องค์ (ฉาก) 2.30 ชั่วโมง
 8. ภาคการแสดงกลางคืน Light & Sound จำนวน 4 องค์ (ฉาก) 1.30 ชั่วโมง 
9. งานเลี้ยงอาหารช้าง ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2563 เพื่อดึงนักท่องเที่ยวให้มีวันพักเพิ่มมากขึ้น โดยจัดที่ถนนกรุงศรีนอก เริ่มตั้งแต่เช้าถึงเที่ยง จัดขบวนแห่รถขบวนอาหารช้าง ตั้งแต่หน้าโรงเรียนสิรินธร ถึงหน้าอนุสาวรีย์ฯ บ่าย 3 โมงเย็น มีการสาธิตขบวนช้างเผือกคู่พระบารมี และขบวนช้างศึก เพื่อให้รำลึกถึงคุณงามความดีของช้างไทย ร่วมขบวนแห่ด้วย 
10. มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมสุรินทร์ จำนวน 3 รายการ  
11. Happy ช้าง เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวนั่งช้างชมเมือง 
12. ช้างร่วมงานจำนวน 160 เชือก
 13. สมาชิกวุฒิสภา ร่วมเดินทาง ชมงานแสดงช้าง จำนวน 26 ท่าน 
 14. วันที่ 20 ช่วงเช้า จะจัดพิธีบวงสรวง ปราสาทศรีขรภูมิ และจัดผลิตภัณฑ์ของดีศรีขรภูมิ ออกร้านจำหน่าย การประกวดออกบูธ 
 15. ค่าบัตร ชมการแสดงแสง สีเสียงปราสาทศรีขรภูมิ ราคา 100 บาททุกที่นั่ง 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ โทร. 0 4451 4447-8 โทรสาร. 0 4451 8530 Facebook : ททท.สำนักงานสุรินทร์ TAT Surin E-mail : tatsurin@tat.or.th 


กำหนดการแสดงช้างสุรินทร์ ประจำปี 2563 

วันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามแสดงช้างสุรินทร์ เวลา 
 08.35 น. - ประธานเดินทางถึงสนามแสดงช้าง เวลา 
 08.45 น. - นางอัปสราออกมาฟ้อนรำ - ช้างทั้งหมดเดินเข้าสนาม ยืนอยู่หลังนางอัปสรา - พิธีกร ประกาศเชิญประธาน และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เข้าสู่สนาม (ช้างน้อยเดินเข้าสู่สนาม) - ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เข้าแถวหลังประธาน - ประธานฯ กล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยว - ประธานฯ กล่าวจบ ลั่นกลอง - หมอช้างเป่าเสนงเกล - ประธานกลับสู่นั่ง
 เวลา 09.00 น. - เริ่มการแสดงhttps://www.facebook.com/tatsurin/posts/2405554789741015