วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

จังหวัดสุรินทร์ พร้อมเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว 1 ธันวาคม 2564 “สุรินทร์รื่นรมย์”

 

 

จังหวัดสุรินทร์ พร้อมเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว 1 ธันวาคม 2564  “สุรินทร์รื่นรมย์”

เพื่อรองรับฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์

 และกิจกรรมงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2564          1 ธันวาคม 2564 ณ ปราสาทศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์  นายสุวพงษ์  กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  พร้อมด้วย นายพรชัย  มุ่งเจริญพร  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ น.พ. สินชัย  ตันติรัตนานนท์ นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดสุรินทร์  นายสมบัติ  สมบูรณ์เทอดธนา กรรมการสภาพหอการค้าแห่งประเทศไทย และที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ นางสาวขวัญทวี  ไทยยิ่ง ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์  และ นางสาวสุชารัตน์ แสงอรุณ  ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์  แถลงข่าวการเตรียมความพร้อมเปิดรับการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายใต้กิจกรรม “สุรินทร์ รื่นรมย์”

          หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในประเทศและสถานการณ์ทั่วโลก มีแนวโน้มคลี่คลายดีขึ้น จังหวัดสุรินทร์เตรียมความพร้อมในการเปิดเมืองเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด คำนึงถึงความเป็นอยู่ของประชาชนภายใต้มาตรการแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว โดยการได้รับวัคซีนของประชากรในพื้นที่มากกว่า 70% การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

          นายสุวพงษ์  กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า จังหวัดสุรินทร์พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวในระยะแรกเพียง 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง และอำเภอท่าตูม พื้นที่นำร่องเพื่อการท่องเที่ยว โดยนำความหลากหลายด้านศิลปวัฒนธรรม มีอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว 4 อัตลักษณ์ที่เห็นได้ชัด ได้แก่ ช้าง ผ้าไหม ข้าวหอมสุรินทร์ ร่ำรวยปราสาทและวัฒนธรรม  ซึ่งเป็นสิ่งที่ดึงให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวกับช้างสุรินทร์ อาทิ มหัศจรรย์งานช้างจังหวัดสุรินทร์ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 15-26 ธันวาคม 2564 นี้ ซึ่งในงานจะมีการแสดงช้างยิ่งใหญ่ตระการ การเลี้ยงอาหารช้าง การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ข้าวหอมมะลิ ผ้าไหม เป็นต้น

           ในช่วงการเปิดเมือง “สุรินทร์รื่นรมย์” เป็นความร่วมมือร่วมใจของประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ ในการนำตวงมงคล 2,128 ตวง เสมือนเป็นตัวแทนหมู่บ้านทั่วทั้งจังหวัดสุรินทร์  เพื่อนำมาให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมกิจกรรมตักบาตรกับช้างและทะเลตวง เสริมสิริมงคล เพิ่มโชคลาภบารมีปีเสือ ต้อนรับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  ซึ่งจะมีในทุกวันเสาร์ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์หลังเก่า  รวมถึงการกิจกรรม ตักบาตรหน้าปราสาทศรีขรภูมิ ที่จะมีขึ้นในทุกเช้าวันเสาร์ ณ บริเวณปราสาทศีขรภูมิ อ.ศีขรภูมิ


          นายพรชัย  มุ่งเจริญพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  ได้กล่าวว่า อบจ.สุรินทร์ ได้เตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่อยู่ในการดูแลของ อบจ.สุรินท์ ได้แก่ Elephant World  (โลกของช้าง) อยู่ในอำเภอท่าตูม ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่ง  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการใน Elephant World ได้รับวัคซีนครบแล้วทุกคน ในแต่ละวัน Elephant World จะมีการแสดงโชว์ความสามารถของช้างวันละ 2 รอบในเวลา 10.00 น. และเวลา 14.00 น.และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว Unseen New Series ปี 2565 ของ ททท.อีกด้วย และงานยิ่งใหญ่ของจังหวัดสุรินทร์ อบจ.สุรินทร์จัดกิจกรรมต้อนรับและงานเลี้ยงอาหารช้าง ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดี ศรีณรางค์จางวาง งานในส่วนอื่นที่ อบจ.รับผิดชอบ อาทิ การแต่งงานบนหลังช้าง งานบวชนาคช้าง  และงานอื่นๆ ที่ อบจ.ดูแลและสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์


          นายแพทย์ สินชัย  ตันติรัตนานนท์ นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดสุรินทร์ ได้กล่าวว่า พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว Blue Zone  ต้องมีเกณฑ์การได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ โดยแบ่งเป็นประชาชนกลุ่ม 608  จะต้องได้รับวัคซีนครบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และกลุ่มประชาชนทั่วไป จะต้องได้รับวัคซีนคลอบคลุมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ซึ่งได้เร่งฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ สถานที่ท่องเที่ยวจะต้องผ่านการประเมิน COVID free Setting  คือ สถานที่นั้นมีการระบายอากาศที่ดี ไม่แออัด และมีการเว้นระยะห่าง ผู้บริการ พนักงาน จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการ ต้องให้ความร่วมมือกับมาตรการของสถานประกอบการ มีหลักฐานยืนยันการฉีดวัคซีนหรือผลการตรวจ ATK ส่วนสถานบริการและที่พักจะรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จะต้องผ่านการประเมิน SHA+ด้วย  เรียกได้ว่าความพร้อมการเปิดเมืองของจังหวัดสุรินทร์มีความพร้อมในการเข้าถึงวัคซีนตามข้อกำหนดของการเปิดเมืองท่องเที่ยว รวมถึงประชาชนในจังหวัดสุรินทร์ตระหนักถึงการเว้นระยะห่าง การรักษาความสะอาด เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าอย่างเคร่งครัด

 

          นายสมบัติ  สมบูรณ์เทอดธนา ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดสุรินทร์  กล่าวว่า ความพร้อมของภาคเอกชนในธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ ณ วันนี้ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ ได้ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐาน SHA แล้วจำนวน 81 แห่ง  ซึ่งแบ่งเป็น SHA+ (พนักงานผู้บริการได้วัคซีนครบทุกคน) จำนวน  17   แห่ง  และ SHA Extra Plus  (โรงแรมที่มี MOU กับโรงพยาบาล สำหรับรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ)  จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงแรมทองธารินทร์  จึงได้หารือกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในการจัดส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยความร่วมมือและสนับสนุนจาก ททท.สำนักงานสุรินทร์  จัดโปร 12.12 SHA+SHA โดยผู้ที่เข้าพักกับโรงแรมที่ได้รับมาตรฐาน SHA จะได้รับ Gift Voucher มูลค่า 50 บาท/ห้อง/คืน  จำนวน 2,000 ห้อง/สิทธิ์ เพื่อนำไปซื้อสินค้ากับร้านค้า ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึก ที่ได้รับมาตรฐาน SHA ของจังหวัดสุรินทร์ได้ทุกร้านค้า ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2564 สิ้นสุด วันที่ 12 มกราคม 2565 เพื่อกระตุ้นให้เกิดความต้องการเดินทางท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการทำกิจกรรมในพื้นที่เศรษฐกิจ และสร้างความเชื่อมั่นและเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการให้สอดคล้องกับมาตรการทางด้านสาธารณสุขตามมาตรการ Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) และ SHA+ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการธุรกิจจังหวัดสุรินทร์ ให้มีมาตรฐาน Surin Covid free Setting  รองรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดสุรินทร์

 

          นางสาวขวัญทวี  ไทยยิ่ง ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ และสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ ททท.สำนักงานสุรินทร์ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบของ Package ทัวร์ เส้นทางนำร่องท่องเที่ยว 2 อำเภอ เพื่อเป็นตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวในรูปแบบ New Normal  “ยิ่งไป ยิ่งให้ ยิ่งสุขใจ กว่าที่เคย” นักท่องเที่ยวจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ได้แบ่งปัน แชร์ประสบการณ์ความสุขให้กับผู้คนรอบข้างผ่านการท่องเที่ยว กับเส้นทางความสุข  อาทิ  One day trip เที่ยวสุรินทร์เหลา  ได้เรียนรู้กับวิถีชีวิตชาวกุย คนกับช้าง รับประทานอาหารกลางวัน ข้าวใหม่ปลามัน และ ท่องเที่ยว Unseen New Series (Elephant World) Amazing ยิ่งกว่าเดิม

 

          นางสาวสุชารัตน์  แสงอรุณ  ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานสุรินทร์  กล่าวว่า ในปี 2562 ในช่วงสถานการณ์ปกติ การจ้างงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 4.4 ล้านคน กระจายรายได้สู่ชุมชน คิดเป็น 21.8% ของ GDP ของประเทศ จึงทำให้เกิดปัญหาด้านการท่องเที่ยวตามมาหลายได้  รายได้กระจุกตัว ขาดการสร้างมูลค่าเพิ่ม ผลกระทบต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมคนไทย ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ตระหนักถึงปัญหาด้านการท่องเที่ยวที่ผ่านมา จึงร่วมกันหาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้ BCG Model คือการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่กลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เพื่อลดมลภาวะทางอากาศ ลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน จึงทำให้เกิดการท่องเที่ยวเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้ Happy Model (กินดี อยู่ดี แบ่งปันสิ่งดีๆ และออกกำลังกายดี) การส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคปัจจุบัน จึงมุ่งเน้นทำตลาดที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว เน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ และร่วมมือให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลและยังยืน

          ในปี 2565  ประเทศไทยประกาศเป็นปีท่องเที่ยวไทย เพื่อผลิกฟื้นการท่องเที่ยวของไทยให้กลับมาเดินทางท่องเที่ยว สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด Amazing New Chapters  Visit Thailand Year 2022 สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ  และสำหรับนักท่องเที่ยวไทย ยังคงใช้แนวคิด เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม และ ยิ่งไปยิ่งให้ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย ยิ่งให้ยิ่งไม่เหงา ยิ่งแชร์ยิ่ง Amazing

           ตัวเลขทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ ช่วงก่อนสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ในปี 2562 (ในช่วงสถานการณ์ปกติ)  จังหวัดสุรินทร์มีนักท่องเที่ยวจำนวน 1,224,272 คน  สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวจำนวน 2,615.22 ล้านบาท  ล่าสุดในปี 2564 นักท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ (ม.ค.-ต.ค.64) มีจำนวน 353,623 คน  (-41.58)  รายได้จากการท่องเที่ยว 816.51 ล้านบาท  (-38.03)  เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน

          ภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว จากรายได้เกือบ 2,615 ล้านบาท ในปี 2562 ลดลงเหลือเพียง 816 ล้านบาทในปี 2564 จากนี้ไปการท่องเที่ยวจะก้าวกลับไปเป็นกลไกสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจของประเทศ ก้าวต่อไปเป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าสูงอย่างยั่งยืน

          การเปิดเมืองท่องเที่ยวสุรินทร์ “สุรินทร์รื่นรมย์” เพื่อปลดล๊อคข้อจำกัดในการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เกิดจากการควบคุมโรค บนพื้นฐานของ คนไทยปลอดภัย นักท่องเที่ยวพอใจ ท่องเที่ยวฟื้นคืนกลับมา  โดยการตั้งเป้าในการเพิ่มความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยว สร้างรายได้เข้าสู่พื้นที่ และให้มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยร้อยละ 50  โดยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ นำอัตลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์มานำเสนอให้นักท่องเที่ยวได้ซึมซับและสัมผัสความเป็นเมืองช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ร่ำรวยปราสาท ข้าวสารหอม ภายใต้โครงการเมืองรองต้องไป กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่ม Active Senior  และโครงการ Amazing ท่องเที่ยววิถีใหม่ เที่ยวไทยไม่ตกเทรน  เน้นกลุ่มเป้าหมายกลุ่ม Gen Y

          กิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงส่งท้ายปีใหม่ คืนความสุขให้กับนักท่องเที่ยว  ททท.สำนักงานสุรินทร์ จึงร่วมกับโรงแรมจังหวัดสุรินทร์ ที่ได้รับมาตรฐาน SHA คืนความสุขให้กับนักท่องเที่ยว  ลุ้นกล่องสุ่มของขวัญปีใหม่ จากการเข้าพักในโรงแรมที่ผ่านมาตรฐาน SHA ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2564  จองก่อนล่วงหน้าภายในเวลาที่กำหนด จะได้รับกล่องของขวัญกล่องสุ่มของขวัญปีใหม่ Surin BIG Box จำนวนจำกัดเพียงโรงแรมละ 10 ห้องเท่านั้น  ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานสุรินทร์


Content อบจ.สุรินทร์

กิจกรรมการจัดงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒๑)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  มีกิจกรรมดังนี้

๑. กิจกรรมการจัดโต๊ะอาหารช้าง โดยมีเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์                   ร่วมจัดอาหารช้าง ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง และข้างถนนด้านหน้าบริเวณเวทีไผทสราญ  เริ่มกิจกรรมเวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ร่วมกันจัดโต๊ะอาหารเลี้ยงช้าง             เริ่มตั้งแต่บริเวณหน้าบริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง วางเป็นแนวถึงบริเวณถนนด้านหน้าเวทีไผทสราญ โดยในปีนี้  มีอาหารช้างทั้งหมด ๒๑ ตัน ประกอบด้วย                            เจ้าพันตา (สับปะรด) จำนวน  ๒  ตัน ,เจ้าเขียวทองโต (แตงโม)  จำนวน ๔ ตัน เจ้าเนื้อนวล  (กล้วยน้ำว้า)  จำนวน ๓ ตัน  ข้อล่ำสัน(อ้อย) จำนวน ๑๐ ตัน และเขียวกรอบเย็น (แตงกวา) ๑ ตัน

๒. กิจกรรมประกอบพิธีบวงสรวงพระยาสุรินทรภักดีฯ เวลา 17.00 น.  

วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  มี  ๓  กิจกรรม ดังนี้

            ๑.พิธีเซ่นศาลประกำ เวลา ๐๗.๒๐ น. ประกอบพิธีโดยหมอช้างจากศูนย์คชศึกษาหมู่บ้านช้างบ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ณ ศาลปะกำ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง

            ๒.กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน  ณ เวทีอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีฯ ตั้งแต่เวลา 07.๐๐ น. จนกระทั่งถึงเวลา 08.๐๐ น. 

     ๒.๑ การแสดงรำอัปสรา จำนวน 4๐คน  จากโรงเรียนสิรินธร โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย โรงเรียนเขวาสินรินทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ และโรงเรียนประสาทวิทยาคาร

     ๒.๒ การแสดงช้างชูไทย จากสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ม.ราชภัฏสุรินทร์

            ๓.ขบวนช้างและขบวนต้อนรับช้าง เวลา 08.09 น. เคลื่อนขบวนออกจากศาลาจังหวัดสุรินทร์ (หลังเก่า) ถึงลานอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง จำนวน ๕ ขบวน ประกอบด้วย 

                ๓.๑ ขบวนพาเหรดช้าง

     ๓.2 ขบวนช้างแขกผู้มีเกียรติ

     ๓.3 ขบวนช้างศึก (ยุทธหัตถีเกียงไกรก้องหล้า)

     ๓.4 ขบวนการจัดแสดงการคล้องช้างของกลุ่มชนชาวกูย

     ๓.๕ ขบวนช้างเข้าเมือง 

โดยใช้เส้นทางหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ (หลังเก่า) ผ่านเส้นทางถนนหลักเมือง -ถึงสี่แยกร้านลอร์ดเลี้ยวซ้ายเข้าถนนธนสาร – เลี้ยวซ้ายสามแยกประปาเข้าสู่ลานอนุสาวรีย์ฯ

/ข้อเสนอแนะ..

        ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ จากการจัดงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ครั้งที่ ๒๐ ที่ผ่านมา ทั้งเพศหญิง เพศชาย โดยมีปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ดังนี้

กิจกรรมที่ชื่นชอบ/ประทับใจ 

๑. ขบวนช้างที่มาร่วมต้อนรับและเลี้ยงอาหาร

๒. การแสดงโชว์ความสามารถช้าง

๓. การจัดสถานที่ต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างมีความสวยงาม

๔. การตกแต่งขบวนรถอาหารช้าง

   5.อาหารที่ใช้ในการต้อนรับและเลี้ยงช้างมีปริมาณ จำนวนมาก

   6.การแต่งกายของผู้มาร่วมงาน

   7.พิธีเปิดงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง

   ๘.จัดให้มีการนั่งช้าง

     ข้อควรปรับปรุงการจัดงาน  

             ๑. เพิ่มการรักษาความปลอดภัยให้ทั่วบริเวณภายในงาน

             ๒. จัดให้มีการทำความสะอาดห้องน้ำและเพิ่มจุดให้บริการห้องน้ำให้เพียงพอ

             ๓. เพิ่มจุดทิ้งขยะให้มีหลาย ๆ จุดเพื่อความสะดวก

     ความต้องการให้จังหวัดช่วยเหลือ

๑. ผู้เข้าร่วมต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง มีความต้องการให้ช่วยเหลือในเรื่องการจัดที่นั่ง

     ให้ผู้มาร่วมงานสำหรับมาชมการต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง

๒. ผู้เข้าร่วมงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง มีความต้องการให้ช่วยเหลือในเรื่อง การจัดให้มีที่จอดรถฟรีและเพียงพอ ต้องการให้มีการบริการห้องน้ำฟรี และดูแลความสะอาดห้องน้ำ

     ผลสำเร็จจากการจัดกิจกรรม

๑. นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจ เข้ามาท่องเที่ยวและร่วมชมงานช้างสุรินทร์มากขึ้น 

๒. เกิดการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น อันเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่นและจังหวัด สุรินทร์ มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

      ๓. ช้างที่เดินทางกลับบ้านและเข้าเมืองสุรินทร์มาเพื่อร่วมงานแสดงช้างประจำปีของจังหวัดสุรินทร์ได้รับการต้อนรับและเลี้ยงอาหาร

        --------------------------------------------------------------------------