วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

สุรินทร์ ผุดไอเดียร์เจ๋ง ทำเห็ดระโงก จากต้นยางนา โดย เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร


วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ณ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี ( กม.8 ถนน สุรินทร์- จอมพระ)
นาวสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์

ร่วม กิจกรรมการทำเห็ดระโงก จากต้นยางนา โดย เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร โดย โรงเรียนสุรินทร์ภักดี ร่วมกับ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ , ศึกษาธิการสุรินทร์ , ทรัพยการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ , นายธีรศักดิ์ สมานิตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตอาหารจากป่า และ พล.ต. เอกภาพสุหร่าย ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
  ในกิจกรรมดังกล่าว ประกอบไปด้วยการเตรียมวัสดุ และอุปกรณ์ ให้มีความพร้อมต่อการสาธิต และ
พล.ต. เอกภาพ สุหร่าย ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก กล่าวเปิดและแนะนำตัวผู้ร่วมกิจกรรม 
                                      
นายธีรศักดิ์ สมานิตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตอาหารจากป่า / วิทยากร. ทำการนำเสนอข้อมูล และ ทำการสาธิต   - ผู้ร่วมกิจกรรมทำการสอบถาม / ตอบคำถาม - เกษตรและสหกรณ์ ฯ , ศึกษาธิการฯ และ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมฯ กล่าว และให้สัมภาษณ์กับ ปชส. สุรินทร์ และสื่อมวลชน ที่ เข้าร่วมกิจกรรม
                                                               
ผู้ร่วมกิจกรรม การทำเห็ดระโงกจากต้นยางนา
1. พล.ต. เอกภาพ สุหร่าย ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก / ที่ปรึกษา มทบ.25 และ กอ.รมน. จังหวัดสุรินทร์
2. นายฉลาด แก้วขาว เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
3. ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์
5. ประชาสัมพันธ์ จังหวัดสุรินทร์
6. สัสดี อ.จอมพระ
7. กลุ่มเกษตรกรจาก บ. แกใหญ่ และ บ. แกน้อย ต. แกใหญ่
8. น.ส.วิลัยวัลย์ ศรีพรหมทอง ปลัดฝ่ายความมั่นคง อ.เมืองสุรินทร์
9. ผู้อำนวยการ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี และ ครูและบุคลากรทางการศึกษา

https://www.youtube.com/watch?v=MhY_1LjLfW0&feature=youtu.be
อัครเดชา ฮวดคันทะ
ททท.สำนักงานสุรินทร์
ภาพ รายงาน