วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563

 

ท่องเที่ยวสายบุญศรีสะเกษ


***************************************


07.00 น.

ออกเดินทางจากสถานีรถไฟไปวัดมหาพุทธาราม

08.00 น.

ชมและสักการะหลวงพ่อโต วัดมหาพุทธาราม(วัดพระโต)พระอารามหลวง เป็นวัดสำคัญที่เก่าแก่ของจังหวัดศรีสะเกษโดยเมื่อปี พ.ศ.2322 พระยาวิเศษภักดี(เจ้าเมืองศรีสะเกษคนที่ 2)ได้ย้ายเมืองจากเดิมที่บ้านโนนสามขาสระกำแพงมายังเมืองศรีสะเกษ ซึ่งในขณะนั้นมีผู้พบหลวงพ่อโตถูกทิ้งร้างอยู่ใจกลางป่าแดงจึงได้มีการจัดสร้างวัดขึ้นโดยใช้ชื่อว่าวัดพระโตหรือวัดป่าแดง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดมหาพุทธาราม หลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางมารวิชัย เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองศรีสะเกษและเป็นที่เคารพสักการะของชาวศรีสะเกษและผู้มาเยือน

 

09.00 น.

เดินทางไปวัดพระธาตุเรืองรอง

10.00 น.

สักการะ พระธาตุเรืองรอง  ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่ภายในวัดบ้านสร้างเรือง  อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  พระธาตุเรืองรอง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525 เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุสำหรับให้ชาวพุทธ ลักษณะเป็นอาคารที่มีการผสมผสานศิลปะอีสานใต้ 4 เผ่า ได้แก่ ลาว ส่วย เขมร และเยอ  มีความสวยงาม และเป็นเอกลักษณ์อย่างลงตัว บนยอดพระธาตุมีจุดชมวิว ที่สามารถชมทิวทัศน์โดยรอบได้อย่างงดงาม

11.00 น.

เดินทางไปวัดพระธาตุสุพรรณหงษ์

11.30 น.

ชมความสวยงามและนมัสการหลวงปู่ทวดทางเดินเป็นบันไดพญานาคทอดยาว ไปถึงตัวพระอุโบสถที่ตั้งอยู่โดดเด่นกลางน้ำ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 13.60 เมตร หลังคาทรงจัตุรมุข 3 ชั้น มียอดมณฑปกลางอุโบสถ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  ระหว่างทางมีรูปหล่อเกจิอาจารย์ชื่อดังหลวงปู่ทวด และหลวงพ่อโต   ภายในพระอุโบสถมีพระประธานอยู่ตรงกลางและพระบรมสารีริกธาตุ ให้กราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล

12.00 น.

แวะรับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านปิยดาชาบู

13.00 น.

ชมปราสาทและนมัสการหลวงปู๋เครื่อง ณ ปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เป็นปราสาทขอม โบราณสถานที่มีอายุกว่า 1,000 ปี เป็นปราสาทหินขนาดใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดของจังหวัด  ภายในวัดมีสรีระของ    หลวงปู่เครื่อง สุภัทโท อดีตเจ้าอาวาสวัดสระกำแพงใหญ่ ซึ่งเป็นเกจิชื่อดังของจังหวัดศรีสะเกษ นอกจากนี้ ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ อยู่หลายแห่ง ทั้งอุโบสถพญานาคที่ประดิษฐานพระเมี๊ยะมุนีจำลอง รูปหล่อหลวงปู่เครื่ององค์ใหญ่ ถ้ำเงินถ้ำทอง

14.00 น.

เดินทางไปวัดป่าศรีมงคงรัตนาราม อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

15.00 น.

ชมความอลังการถ้ำวังบาดาล หรือ ถ้ำพญานาค วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ  ความงดงามของถ้ำแห่งนี้สร้างขึ้นจากความศัทธาในเรื่องของพญานาค ซึ่งครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยเสวยพระชาติเป็นพญานาค ทางเจ้าอาวาสและผู้มีจิตศรัทธาจึงได้ร่วมกันสร้างโบสถ์ ที่ประดิษฐ์สถานพระพุทธรูปคล้ายกับวังพญานาคในวรรณคดี ภายในถ้ำมีความอลังการด้วยรูปปั้นพญานาคที่อ่อนช้อยงดงาม รวมทั้งการจำลองหินงอกหินย้อย ประดับด้วยหลอดไฟหลากสี ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในถ้ำพญานาคใต้น้ำที่ดูลึกลับและศักดิ์สิทธิ

17.00 น.

เดินทางกลับตัวเมืองศรีสะเกษ

           

ตารางรถไฟในการเดินทางจากกรุงเทพมาศรีสะเกษ
             ตารางรถไฟในการเดินทางจากศรีสะเกษกลับกรุงเทพฯ


**************************************************************************


#จัดทำโดย 
นางสาวกัญญารัตน์ รูปสอาด 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เที่ยวสุดฟิน อินกับธรรมชาติ ที่ศรีสะเกษ

    *****************************************************


07.00 น.

ออกเดินทางจากสถานีรถไฟไปอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร                                  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ถึงผามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ซึ่งอยู่บนเทือกเขาพนมดงรัก พรมแดนไทย-กัมพูชา ถ่ายรูปกับทัศนียภาพบนหน้าผา ชมภาพสลักนูนต่ำเทพสามองค์ เชื่อว่าเป็นที่ซ้อมมือของช่างก่อนการแกะสลักจริงที่ปราสาทพระวิหาร

09.00 น.

เดินทางไปน้ำตกสำโรงเกียรติ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เที่ยวธรรมชาติศรีสะเกษ น้ำตกขนาดกลางตกจากหน้าผาสูง 8 เมตร เดิมน้ำตกแห่งนี้ชื่อว่าน้ำตกปีศาจ แต่ไม่ได้มาจากความน่ากลัวหรือมีเรื่องลี้ลับอะไร เป็นชื่อเรียกตามชื่อหน่วยทหารพราน หน่วยปีศาจที่ใช้น้ำตกแห่งนี้เป็นที่ตั้งหน่วยปฏิบัติการต่างหาก ซึ่งพอมีการปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นที่เที่ยวศรีสะเกษแล้ว น้ำตกปีศาจที่ใคร ๆ เรียกกันก็ได้เปลี่ยนชื่อไปเรียกตามชื่อหมู่บ้าน กลายเป็นน้ำตกสำโรงเกียรติไป บรรยากาศรอบ ๆ ค่อนข้างร่มรื่น สามารถปูเสื่อนั่งกินอาหาร ลงเล่นน้ำ หรือจะถ่ายภาพก็ได้

10.30 น.

เดินทางไปน้ำตกห้วยจันทน์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ น้ำตกห้วยจันทร์หรือน้ำตกกันทรอมเป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวธรรมชาติศรีสะเกษที่น่าสนใจ แถมอยู่ริมถนนทางหลวงแผ่นดิน เที่ยวง่าย เล่นน้ำได้ ถ้าเอาอาหารมากินก็มีศาลาเล็ก ๆ ตั้งเรียงรายให้ความสะดวก ว่ากันว่าแต่ก่อนแถว ๆ น้ำตกมีเต้นจันทน์แดงและจันทน์ขาวขึ้นหนาแน่น จึงเป็นที่มาของชื่อน้ำตกนั่นเอง

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ นิวัตินคร อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

13.00 น.

ชมสวนชิมผลไม้ศรีสะเกษ สวนเงาะ-ทุเรียน บ้านซำตารมย์ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นแหล่งสวนเกษตร-สวนผลไม้ที่สำคัญของจังหวัดศรีสะเกษ มีผลผลิตหลากหลายประเภท เช่น เงาะ ทุเรียน ลองกอง มังคุด สะตอ มะม่วง ส้มโอ หอมแดง กระเทียม เพราะพื้นดินบริเวณนี้เป็นดินภูมิเขาไฟที่เต็มไปด้วยแร่ธาตุสำคัญต่อการปลูกพืชและผลไม้

14.30 น.

เดินทางไปชมวิวที่จุดชมวิวพญากูปรี อำเภอภูสิงห์ จุดชมวิวพญากูปรี ถือเป็นจุดชมวิวขึ้นชื่อที่มีมานานแล้ว ซึ่งถ้ามาตอนเช้า ๆ หรือบ่ายคล้อยอากาศจะค่อนข้างดี เย็นสบายทีเดียวล่ะ ที่จุดชมวิวพญากูปรีนี้มีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับสวยงาม และทำศาลาไทยเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวได้พักชมวิว มองลงไปข้างล่างจะเห็นต้นน้ำห้วยสำราญ นอกจากนี้ยังมีจุดบริการน้ำชา - กาแฟ ให้นั่งพักรับลมกันอีกด้วย

15.00 น.

เดินทางกลับเข้าอำเภอเมืองศรีสะเกษ

16.00 น.

ถึงสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ สวนสาธารณะขนาดใหญ่ประจำจังหวัด ภายในบริเวณสวนมีต้นลำดวนที่ขึ้นเองธรรมชาติกว่า ๕๐,๐๐๐ ต้น และมีลำห้วยสองสายมาบรรจบกัน ทำให้ได้ Landscape แบบที่ราบมีเนินสูงบ้างต่ำบ้าง ทางน้ำไหลผ่าน ต้นไม้ในสวนสมเด็จฯ มีเยอะ บรรยากาศร่มรื่น จะแค่มานั่งเล่น ซื้อของกินมาปูเสื่อปิกนิกเพลิน ๆ ก็ดี หรือเดินลึกเข้าไปข้างในสุด ๆ ก็มีสวนสัตว์ให้ดู ค่าเข้าชมสวนสัตว์ เด็ก 10 บาท ผู้ใหญ่ 15 บาท สวนสัตว์เปิด 08.00 - 18.00 น.

17.00 น.

เดินทางกลับตารางรถไฟในการเดินทางจากกรุงเทพมาศรีสะเกษ ตารางรถไฟในการเดินทางจากศรีสะเกษกลับกรุงเทพฯ
**********************************************************************************


#จัดทำโดย 
นางสาวกัญญารัตน์ รูปสอาด 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ