วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ททท.สุรินทร์ พบผู้ประกอบการ ทำความเข้าใจ SHA และนำเสนอแผนงาน ซ่อม สร้าง ฟื้นฟู หลังโควิด19


Amazing Thailand Safety and Health Administration: (SHA)

 
วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา14.00 น.  ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ททท.สุรินทร์ พบผู้ประกอบการ ทำความเข้าใจ SHA และนำเสนอแผนงาน ซ่อม สร้าง ฟื้นฟู หลังโควิด19
โดยนางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ์ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานสุรินทร์ กล่าวแนะนำ เนื้อหาของมาตรฐาน SHA  และ ภาพรวมของแผนการตลาดท่องเที่ยว ประจพปรงบประมาณ 2564

ผลการค้นหา

ผลการค้นเว็บ


โดยมีผู้ประกอบการสนใจร่วมรับฟังประมาณ 13 ท่าน
จาก สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ / หอการค้าจังหวัดสุรินทร์ /ผู้ประกอบการโรงแรม/ผู้ประสานงานโฮมสเตย์ ชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทณ์ / และเจ้าหน้าที่ จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ 
ผอ.ธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ์ ผอ.ททท.สำนักงานสุรินทร์  กล่าวถึงแผนงานในการฟื้นฟูเยียวยา ซ่อมสร้าง กระตุ้นข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียด https://thailandsha.tourismthailand.org/

แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดศรีสะเกษ


ร่าง

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษวัดมหาพุทธาราม

วัดประจำ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่อโตพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางมารวิชัย สันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปสมัยขอมซึ่งมีอายุร่วมพันปี มีความสูงจากฐานถึงยอดเกศ 6.85 เมตร หน้าตักกว้าง 3.50 เมตร เดิมเป็นพระพุทธรูปศิลาจำหลัก สันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปสมัยขอม
ที่ตั้ง 167 ถนน ขุขันธ์ ตำบล เมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000 
ข้อมูลเพิ่มเติม http://ssk.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=173&Itemid=123
***********************************************************************************************************ศาลหลักเมือง

องค์เสาหลักเมืองทำด้วยไม้ชัยพฤกษ์ยอดเสาแกะสลักเป็นรูปหัวใจเม็ด ทรงมัตถกะ ถูกบูรณะขึ้นใหม่ในปี ๒๕๑๙ แล้วเสร็จในปี ๒๕๓๑ศรีสะเกษ อควาเรี่ยม

ชมการจัดแสดงพันธุ์ปลาทั้งปลาทะเล ปลาน้ำจืด และปลาสวยงามกว่า  ,๐๐๐  ตัว พร้อมทั้ง TOUCH POOL ระบบแสง สี เสียง และอุโมงค์แก้วลอดใต้บ่อปลาที่มีความยาวถึง ๒๔ เมตร


*******************************************************************************************************สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

สวนสมเด็จฯแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีต้นลำดวนขึ้นอยู่หนาแน่นกว่า ๕๐,๐๐๐ ต้น ยามช่วงเดือนมีนาคม

ต้นลำดวนจะผลิดอกลำดวนส่งกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วบริเวณ นอกจากนี้ในพื้นที่ยังมีสวนสัตว์ และสวนสาธารณะที่เป็นแหล่งพักผ่อนของประชาชนทั่วไปด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม https://th.wikipedia.org/wiki/สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์_ศรีสะเกษ
******************************************************************************************************บ้านขุนอำไพพาณิชย์

อาคารโบราณของข้าหลวงพาณิชย์ที่สร้างมากว่าร้อยปีตามศิลปะจีนผสมมอญ ปัจจุบันได้รับอนุรักษ์ไว้และกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติเมื่อวันที่  ๑๕ สิงหาคม พ.. ๒๕๓๗
พระธาตุเรืองรอง

เป็นพระธาตุที่สร้างขึ้นโดยการผสมศิลปะอีสานใต้สี่เผ่าไท ได้แก่ ลาว เขมร กวยและเยอเป็นสถานที่

ประกอบพิธีทางศาสนา, การปฏิบัติธรรมพิพิธภัณฑ์สี่เผ่าไท, เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุด้านบนสุดยังเป็นที่ชมทัศนียภาพของพื้นที่โดยรอบ

วัดหนองตะเคียน

วัดที่สร้างอุโบสถตามศิลปะแบบขอม ล้านนา สีขาวสว่างสุกใส พร้อมลานกว้างที่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ เรียงรายเป็นแถวสวยงามแปลกตาปราสาทสระกำแพงใหญ่

เป็นปราสาทขอมที่สร้างจากหินทรายที่มีขนาดใหญ่ และสมบูรณ์ที่สุดของจังหวัด และยังมีการขุดค้นพบพระพุทธรูปนาคปรกที่สมบูรณ์และสวยที่สุดในปราสาทอีกด้วย


วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว (วัดล้านขวด)

สิ่งปลูกสร้างที่ตกแต่งด้วยขวดแก้วนับล้านใบ โดยเฉพาะศาลากลางน้ำ ศาลาฐานสโมสรมหาเจดีย์แก้ว ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหยกขาวและพื้นหลังองค์พระ ที่ตกแต่งลวดลายด้วยฝาจีบของเครื่องดื่มต่างๆ เกิดเป็นลายสวยสดงดงาม*********************************************************************************************************

น้ำตกสำโรงเกียรติ (น้ำตกปีศาจ)

เป็นน้ำตกขนาดกลาง ตกจากหน้าผาสูง  ๘ เมตร มีน้ำมากในช่วงเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ เหนือน้ำตกเป็นธารน้ำไหลไปตามลานหินจะมีความสวยงามในฤดูฝน 


 *********************************************************************************************************

วัดสำโรงเกียรติ

เป็นที่ประดิษฐานของ หลวงพ่อพระตาตน พระพุทธรูปศิลปะแบบขอมสร้างด้วยเกสรดอกไม้ผสมครั่งหรือยางชัน องค์พระมีความศักดิ์สิทธิ์ในด้านการขอบุตรธิดา การรักษาโรคภัยต่าง ๆ


*********************************************************************************************************

น้ำตกห้วยจันทร์ (น้ำตกกันทรอม)

น้ำตกที่สวยงามไหลลดหลั่นมาตามชั้นหินก่อนไหลลงสู่แม่น้ำมูล มีน้ำมากในช่วงเดือนกันยายน-กุมภาพันธ์ บริเวณร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้ป่านานาชนิด เหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ


น้ำตกห้วยจันทร์ 

น้ำตกห้วยจันทร์ 

น้ำตกห้วยจันทร์ 

น้ำตกห้วยจันทร์ 

น้ำตกห้วยจันทร์ 

น้ำตกห้วยจันทร์ 


วัดโสภณวิหาร

วัดเก่าแก่ที่สร้างตามศิลปะแบบลาว ก่ออิฐถือปูน ยกเสาสูงหน้าบันตกแต่งด้วยปูนปั้น ผนังเขียนภาพระบายสี และภายในอุโบสถยังพบหลักเสมาโบราณปักไว้ตามมุมทั้งสี่ทิศซึ่งต่างจากอุโบสถของวัดอื่นๆอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

v ผามออีแดง  หน้าผาหินสีแดงที่มีทัศนียภาพกว้างไกลสุดตา และจากจุดนี้นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นปราสาทเขาพระวิหารได้ นับเป็นจุดชมวิวในมุมสูงที่สวยงามแห่งหนึ่งในภาคอีสาน 

v ภาพสลักนูนต่ำ  อยู่ทางทิศใต้ของผามออีแดง มีบันไดให้ลงไปชมได้สะดวก เป็นภาพเทพสามองค์ เชื่อว่าเป็นที่ซ้อมมือของช่างในการแกะสลักก่อนเริ่มการแกะสลักจริงที่ปราสาทเขาพระวิหาร 
v สถูปคู่ ชาวบ้านเรียกว่าพระธาตุ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของผามออีแดง ตัวสถูปทำจากหินทรายตัดเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ด้านบนกลมมนตั้งอยู่คู่กัน ข้างในเป็นโพรงบรรจุสิ่งของ เชื่อกันว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ของสมัยนั้น